91. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Seak vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju štvrtú magnetofónovú kazetu, pod názvom Paloma s 11-timi piesňami.

predaj na USB
CD kúpiš tu
92. Hudobná skupina Prospekt vznikla v 80-tych minulého storočia, svoj druhý album vydali roku 2002 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ pod názvom Čerkoše, Čerkoše. MG. kazeta už nieje v predaji, no najlepšie piesne sú však na CD Prospekt 1+2+3

predaj na USB
93. Už 35 rokov Topľanský parobek alias Andrej Majer odprevádza mladomanželov na sobáš. Tentokrát pred-stavuje aj so svojou hudobnou skupinou VÝCHOD na al-bume s 17-mi piesňami "Ked hrá východ na vešeľu", ktorý vyšliel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

predaj na USB
94. Mgr. Miloš Ličko, Peter Ličko, Marek Zasada a Ing. Ján Božik sú muzikanti z hudobnej skupiny Premium, ktorá v roku 2003 vydala svoje prvé MC v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Mohli sme na ňom nájsť 21 šarišských a rusínskych ľudových piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
95.Obec Osikov píše svoju viac ako 700 ročnú históriu. Už niekoľko desaťročí tam pôsobí ženská a niekoľko rokov aj mužská spevácka skupina . Roku 2003 vydali v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ album s 31 pesničkami. FS Osikovčan na tomto albume doprevádza ĽH Železiar.

predaj na USB
96. V Kračinovci mľin meľe je názov albumu Anny Lechmanovej, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ roku 2003. Jej hosťom na tomto diele je hosťom Andrej Majer alias Topľansky parobek. Týmto albumom nám priniesli 22 Šarišských piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
97. Hudobná skupina Prospekt vznikla v 80-tych minulého storočia, svoj druhý album vydali roku 2003 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ pod názvom Čerkoše... a Bože muj. Magnetofónová kazeta už nieje v predaji, no najlepšie piesne nájdete na CD Prospekt 1+2+3

predaj na USB
CD kúpiš tu
98. Problem prichádza s druhým albumom vydaným v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, ktorý nesie názov Visit jabko. Rovnako ako aj na prvej MC nesklamali svojou kvalitou hrania a spevu a výberom piesni. Keďže pôvodne nosiče už nie sú v predajo ponúkame CD Problem 1+2.

predaj na USB
99.Hudobná skupina Šogi roku 2003 vydala svoj prvý album na MC kazete v hudobnom vydavateĺstve VIDEOROHAĽ. Je to rodinný projekt Mgr. Vladimír Pasnišin so svojimi švagrinami Mgr. Máriou Vančíkovou, Tatianou Lattovou a svokrou Annou Kyjovskou naspievali 22 piesní.i

predaj na USB
100. Prvú stovku titulov, ktoré vyšli v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ uzatvára Miša Bálintová s albumom pod názvom Ňit krajšoho, nit kutočka. Piesne, ktorými sa Miša predstavuje sú poväčšine dielom jej rodičov Anny a Michala Bálintovcov.

predaj na USB
CD kúpiš tu
101. Folklórny súbor Makovica patrí medzi najstaršie národnostné súbory. Od svojho vzniku v máji 1956 až doteraz je reprezentantom kultúrnych tradícií Rusínov a Ukrajincov. Roku 2003 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ album pod názvom Keď ja sobi zaspivam.

predaj na USB
CD kúpiš tu
102. Prvé tóny hudobnej skupina JUNIOR začali znieť už v roku 1995. Roku 2004 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Klaňame ša ti kraju..." Nahrali a naspievali na ňom 20 rusínskych piesni, väčšinu si môžete vypočuť na CD Junior 1+2.

predaj na USB
103. Hudobná skupina Excellent v obsadení M. Tkáč - bicie, J. Gromina - klávesy, L. Balog - basová gitara, J. Sedlák - gitara a Z. Arendášová - spev, vydali svoj prvý album pod náznom Na čarňanskym poľu v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

predaj na USB
104. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov výcho-doslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. pätica muzikantov Jaroslav Miko, Gejza Billy, Mar-tin Bilý, Miroslav Bylý a Milan Bilý Gipsy Jajus Hačky na-hrali svoj prvý album v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ

predaj na USB
105. .Obec Čirč leží v nadmorskej výške 510 m na se-verozápadnom úpätí Čergovského pohoria, je známa tým, že v tam pôsobí viac výborných hudobných skupín. Jed-nou z prvých bola aj skupina JUNO, ktorá v roku 2004 vy-dala v hudob. vadavateľ. VIDEOROHAĽ svoju tretiu MC.

predaj na USB
106. Ako v poradí 106. titul v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla magnetofónova kazeta Kappa pod názvom A pre koho jak pre tebe. Muzikanti z Vranova - Jozef Streňo, Peter Pastir, Lucia Krýdová, Jozef Sobota a Pavol Streňo nahrali a naspievali 23 piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
107. Hudobná skupina BIKAVÉR z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou vydali roku 1997 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretiu magnetofónovú kazetu pod názvom Hrušovské hudaci 3. Podieľali sa na nej Ľubo Jurovčák, Miro Marcin a Peter Žofčak.

108. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov výcho-doslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Muzikanti - Ľuboš Bilý, Bohuš Bilý, Dušan Bilý, Marián Bilý, Gejza Bilý a Ján Bilý nahrali svoj prvý album v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ

predaj na USB
109. V poradí 109-tým titulom v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je výber dicko piesni už predtým vydaných na iných nosičoch rôznych hudobných skupín ako sú Problem, Kappa, Prospekt, Premium, Ton, Miša a Marfy.Je na nej 14 piesni, ktoré sú upravene do diska.

predaj na USB
CD kúpiš tu
110. "Voľančani sebe žijú jak jedna rodzina..., to je názov druhého albumu hud. skupiny Synkopy, ktorý vyšiel v hu-dob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Hud. skupina Synkopy začala písať svoj príbeh už v roku 1999. V predaji je CD Synkopy 1+2, sú tam aj piesne z prvého aj druhého CD.

predaj na USB
111. Frajirečko moja, daj še mi oblapic, to je názov prvého CD, hudob. skupiny Profit, ktoré vydala v hud. vyd. VIDEO-ROHAĽ. CD obsahuje 15 piesni a je určené tým, ktorí sa chcú baviť. Účinkujú - J. Kocúrová, I. Reviľak, A. a E. Huda-čekoví, bratia Mihalikoví, Š.Žolták a L. Hudák.

CD kúpiš tu
112. Vokálno-inštrumentálna hudobná skupina SOUL sa hudbe aktívne venuje už od roku 2000. V roku 2005 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ nahrala svoje už prvé CD pod názvom Mám ja hrušku.. Na CD si môžeme vypočuť 19 piesni prevažne goralských, ale aj rusískych.

CD kúpiš tu
113. Hudobná skupina Problem z Kružľova vydala v roku 2005 svoj už tretí album v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ pod názvom Zaspivajmo pisňu veselenku. Na tomto CD nájdeme 15 vrátane MIX - Problem 2015

CD kúpiš tu
114. Roku 2005 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšlo CD pod názvom LIFE s trinástimi piesňami. Autorom hudby aj textu je Mgr. Vladimír Fedorko, spevácky sa podieľali Martina Hankovská a Kvetoslav Brehuv.

predaj na USB
CD kúpiš tu
115. Oživaj še hlaše ja názov CD, ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ a prezentuje šarišský folklór ĺudovými piesňami, ktoré predniesli Miroslava Blichárová, Katarína Lukčíková, Monika Malíková, Dáša Timková, PaeDR. Irena Veverková, Jaroslav Baláź a Pavol Pribula.

CD kúpiš tu
116.Kto by nepoznal Paľa Antuša zo skupiny Drišľak. Na CD Amerika žem veľika...1 predstavuje ako SamPaly /sám si nahral hudbu aj naspieval/ a svoje CD nazval Amerika, žem velika..., ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ a ja ňom 15 piesni.

predaj na USB
117. Čirčanska hudobná skupina JUNO vydáva svoje piate CD v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ, pod názvom Oj, zelené žitko. Milan Čerkala, Michal Kolcún a Miroslav Koscelník nahlali a naspievali 14 rusínskych piesni, ktorých väčšinou autorom bol Ján Krompaščík.

predaj na USB
118. titulom , ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Signal 1 pod názvom "Šitnica, to valal", na ktorom sa podieľali Ján Šmajda, Milan Stanovčák, Ján Džubara, Miroslav Sopko a Ján Halas. CD obsahuje 25 piesni. Hudob. skup. SIGNÁL bola založená 8.apríla 1984.

predaj na USB
119. Čardáše, to je názov 119. titulu vydaného v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Výber 5 primáša 35 piesni a to samé čardáše, ktoré už predtým sme si mohli vypočuť na iných MC a CD ako - Ton z Medzilaboriec, Ka-ppa, Bikaver, Tonic, Prospekt, Excellent, Fortuna a iných.

CD kúpiš tu
120. V hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ vydala svoju prvý aj druhý album hudobná skupina Fortuna. Na oboch albumoch sme si mohli vypočuť množstvo profesionálne podaných šarišských a rusínskych piesni. Keďže tieto MC už nie sú v predaji, ponúkame vám ich na CD Fortuna 1+2.