271. História skupiny WEEKEND sa začala písať v roku 1999 v obci Palárikovo, neďaleko okresného mesta Nové Zámky a mesta Šurany. V roku 2019 vydali v hud. vydava-teľstve VIDEOROHAĽ album pod názvom Country express, na tomto CD si môžeme vypočuť 17 country piesni. Ukážky z CD

CD kúpiš tu
272. Hudobná skupina SPIRIT vznikla v roku 2009, pochádza z obce Betlanovce, V roku 2019 vydala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje už druhé CD pod názvom "V rodnym kraju". Súčastné zloženie - Marek Fifík, Matej Vavrek, Martin Krausz a Stanislav Hodák. Ukážky z CD

CD kúpiš tu
273. Folklórny súbor Kečera vznikol v roku 1962 Michlom a Helenou Kundľovými, ktorí viedli súbor až do roku 2000. Teraz súbor Kečera tvorí skupina žien a mužov, Deti a mlá-dež a ľudovej hudby. V roku 2019 vydali CD v hudob. vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ pod názvom Poniže Jakubjan.

CD kúpiš tu
274. Hudobná skupina SIGNÁL bola založená 8.apríla 1984 čiže naša kapela už pôsobí 35 rokov. Prioritou kapely bolo vždy hrávať živú hudbu, a tak to aj ostane. Roku 2019 v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ vydali svoje už tretie CD pod názvom 35 rokov s Vami. Ján Šmajda, F. Cenker, M. Stanovčák, J. Džubara, S. Štempák Ukážky z CD

CD kúpiš tu
275. Ženská spevácka skupina Sobrančanky bola založená v roku 2016. Jej zakladateľom, umeleckým vedúcim a hudobným doprovodom na akordeón je Cyril Hudák. ŽSS Sobrančanky prezentuje kultúrne dedičstvo regiónu Zemplín. V roku 2020 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD

CD kúpiš tu
276. 19. februára 2010 vznikla pri Oblastnom pracovisku MS v Bardejove hudobná skupina MATIČNÝ KLUB HELI-GONKÁROV BARDEJOV, pod vedením Bc. Dušna Pribulu. V roku 2020 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEORO-HAĽ z Bardejova svoje prvé CD pod názvom Bardejovskí heligonkári. Na tomto CD si môžeme vypočuť 25 piesni. Ukážky z CD

277. Huslista, dirigent a hudobný skladateľ Béla Kéler, sa narodil v Bardejove 13.2.1820. Na tomto CD, ktoré bolo vydané v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ nám Marianna Pilárová - soprano, Jakub Tolaš - baritone a Marie Horáčková - piano predstavujú 15 songov.

CD kúpiš tu
278. Po úspešnom CD z roku 2017 "A ket ja še po valale prejdzem", sa Dedinská folklórna skupina DUBINČAN rozhodla vydať v hodobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ ďalšie CD pod názvom Na štred Dubinneho. Na tomto CD si môžeme vypočuť 24 ľudových aj autorských piesni. Ukážky z CD

CD kúpiš tu
279. Ľudová hudba Bystrianka vznikla v roku 1990 v Liptovskom Hrádku. Od roku 2005 pôsobí ako OZ ĽH Bystrianka so sídlom vo Svite. Od roku 2011 patrí
k ĽH Bystrianka ženská spevácka skupina, ktorú vedie Monika Bobríková

CD kúpiš tu
280. Hudobná skupina ROLLAND z Čirčav roku 2020 oslávila 20 ročné jubileum svojho vzniku, pri tejto príleži-tosti vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ al-bum pod názvom 20 rokov. Miro Gernát, Ľuboš Didik, Ladi-slav Šima a Peter Rybovič predstavujú na ňom 14 piesni.

CD kúpiš tu
281. Divadlo EXODUS svojím obsahom, smerovaním a tvorbou, napomáha šíreniu ušľachtilých, hodnotových, morálno etických a kresťanských princípov v oblastiach umeleckého a kultúrno–spoloč. života. Piesne z predsta-venia Tajomný labyrint vyšli v hud. vyd. VIDEOROHAĽ.

CD kúpiš tu
282. Rege

CD kúpiš tu
283. Šteľbach - pôvodný názov Tichého Potoka, dedinky v Levočských vrchoch. FS Tichopotočan vznikla v roku 1972 a prezentuje rusínsky folklór. FS Tichopotočan s Mu-zikou Milana Rendoša vydali v hudob. vyd. VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod nýzvom A v Šteľbachu pri skali.

284. FANTASTIC, hudobná skupina zo Svidníka. - Jaroslav Sagan : Klávesy, Akordeón, Spev. - Patrik Labišák : Bicie, Saxofón.. -Slavo Sivak: Gitara, Akordeón, Spev v roku 2020 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album s13 - timi piesňami pod názvom Zahrajte hudaci. Ukážky z CD

285. Prvé tóny hudobnej skupina JUNIOR začali znieť už v roku 1995. Počas 25 rokov prešla skupina vývojom, vystriedalo sa tam niekoľko vynikajúcich hudobníkov. O čom svedčí aj, že toto je už piaty album skupiny Junior, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Ukážky z CD

CD kúpiš tu
286. Pozberanci

CD kúpiš tu
287. OZ Fričkovský jadlovčák pochádza z obce Fričkovce v okrese Bardejov. Šarišské slovo "jadlovčak" v preklade znamená borievka. Na tomto CD, ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve Videorohaľ nájdeme 28 piesní. Niektoré ludové piesne prispôsobili k súčasnému životu.

288. Východniarska skupina Čurbes je na hudobnej scéne viac ako 10 rokov. Za ten čas sa stála známou predovšetkým z televíznych relácii SENZI. V roku 2020 nahrali v hudobnom štúdiu Videorohaľ album pod názvom Ľeto horuce a tak nadviazali na prvý album Čurbesáci.

CD kúpiš tu
289. Folklórna spevácka skupina Močaranka vznikla v roku 2015. Vo svojom repertoári majú piesne nielen z regiónu Zemplín, kde pôsobia , ale aj zo širšieho okolia. Svoje vystúpenia vedia spestriť aj vtipným hovoreným slovom. Na CD nájdeme 17 piesní.

CD kúpiš tu
290. Kečera Klikniteso anhely

CD kúpiš tu
292. V poradí ako 292. titul vyšli v hudobnom vyda-vateľstve Videorohaľ "Zabudnuté povesti východniarov". Učinkujú členovia divadla EXODUS - Jozef Holotňák, Patrik Jacko, Sarah Slavkovská, Adela Gaľová a hostia - Martin Šidelskć, Ján Čech, hudba - Jozef Ždiľa.

295 Striga

CD kúpiš tu
296. Uzovčan - F tich Uzovcoch