241. Vznik skupiny Hurikán siaha do roku 1969. Roku 2013 vadali v hud. vyd. VIDEOROHAĽ album pod názvom Ešte sme na svete. Miro Greguš (gitara), Štefan Demčik (gitara), Milan Pallaipál (bicie), Paľo Sekerák./basová gitara/ a za mixážnym pultom nájdete Janka Greguša.

predaj na USB
242.Folklórna skupina Prešovskí heligonkári zašali písať svoju hudobnú históriu v auguste 2015. Ich piesne si mô-žeme vypočuť na rôznych vystúpeniach, ale aj na CD, ktoré nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejove. Album nesie názov O Prešova dražka... s 23. piesňami.

CD kúpiš tu
243. Vznik FS Plavčanka sa datuje od roku 1967, odkedy na verejnosti úspešne reprezentovali obec Plaveč, aj na-ďalej reprezentujú. V roku 2016 nahrali a vydali v hudob-nom štúdiu a vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj album s 23. piesňami, pod názvom A v tym Plavču na dzedzine.

CD kúpiš tu
244. Daniel Popovič a jeho skupina vydali v hudobnom vydavateľstve svoje prvé CD pod názvom Popovičovci a hostia. Môžeme si ňom vypočuť 17 piesni. Jednou z pies-ní, ktoré si môžeme vypočuť na tomto CD je aj "Otecko môj", ktorej autorom je nedávno zosnulý Andrej Majer.

CD kúpiš tu
245. Ženská spevácka skupina Skrabčanka od roku 2004 aktívne pôsobí v zemplínskej obci Skrabské, keďže táto obec leží na rozhraní regiónov Zemplín a Šariš, čo nasved-čuje aj zloženie repertoáru. Dokazujú to aj na-hratím a vy-daním svojho prvého albumu v hud. štúdiu VIDEOROHAĽ.

CD kúpiš tu
246. DECENT, REGE, ALTERO, EFFECT, GLOD FAMILY je to 5 hudobných skupín z okresu Stará Ľubovňa, ktoré sa pre-zentujú na spoločnom CD, ktoré bolo vydané v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Môžeme si z neho vypočuť 20 ľudových, upravených, ale aj autorských piesni.

CD kúpiš tu
247. V roku 1979 vznikol pri miestnej osvetovej besede súbor dospelých Plavčanka pod vedením pani Balunovej. V súbore najprv účinkovali iba ženy , no neskôr sa zapojili aj muži a vznikla aj ĽH. V roku 2016 vyšlo v hud. vydavat-eľstve VIDEOROHAĽ CD pod názvom Plesajte všetci ľudia.

CD kúpiš tu
248. Folklórna činnosť v Dubinnom sa začala v roku 1982, keď pod vedením pani Mileny Tomčovej vznikla ženská spev. skup., o rok sa k nej pripojili aj muži. V ro-ku 2017 Dubinčania nahrali a naspievali v hud. štúdiu Videoro-haľ v Bardejove CD pod názvom A ked ja še po valale prejdzem.

CD kúpiš tu
249. CD, ktoré vyšlo v hudob. vyd. VIDEOROHAĽ, na kto-rom sa prezentujú 4 hud. skupiny - RONIX hraje100% živú hudbu a o zábava je vždy postarané, - EXTREM z Čir-ča, Čirč je známy vynikajúcimi hudobník., - ENIX partia, ktorá hraje na živo, - SONG z Rešova, šíria rovnako dobrú náladu .

CD kúpiš tu
250. Hudobná kupina Rolland datuje svoju históriu od roku 2000. Jej členovia sú rodákmi z malebnej rusínskej obce Čirč.V roku 2017 nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ svoje trináste CD pod názvomHop, hop, zábava..., na ktorom si môžeme vypočuť 17 piesni.

CD kúpiš tu
251. Svojimi piesňami chce Jožko Andraščík, ktorý vyrastal v rímskokatolíckej obci priblížiť celoročný kato-lícky rok. Na tomto CD, ktoré vyšlo v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ si v podaní Jožka Andraščíka môžeme vypočuť 12 vianočných a celoročných duchovných piesni.

CD kúpiš tu
252. Hudobná skupina Domino, pochádzajúca z obce Jakubany, okr. Stará Ľubovňa, ponúka široký rozsah hudobných štýlov od ľudových piesní. V roku 2017 nahrali a vydali v hudobnom štúdiu a vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje už druhé CD pod názvom Slonko nizenko.

CD kúpiš tu
253. Začiatky skupiny PROSPEKT sa tradujú do začiatkov 80-tych rokov. V rovnakej zostave hrajú už od roku 1994. V hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vydali doposiaľ 3 albumy, ktoré vyšli však na MC. Teraz nám na CD prinášajú 23 najlepších piesni z predošlých nosičov.

CD kúpiš tu
254. Huslista, dirigent a hudobný skladateľ Béla Kéler, sa narodil v Bardejove 13.2.1820. Na tomto CD, ktoré bolo vy-dané v hudob. vydavateľ. VIDEOROHAĽ nám Lucia Bere-šová a Adam Brutovský predstavujú aj sériu ôsmich Uhor-ských tancov, ktoré Kéler začal komponovať v roku 1858.

CD kúpiš tu
255. Pavlivce na Uhom - najväčšia obec Zemplína a v nej pôsobí spevácka skupina zložená zo žien a mužov milu-júcich Zemplínsky folklór a zábavu. V roku 2017 nahrali a vydali v hudobnom štúdiu svoj prvý album pod názvom Ej Pavlovce to valal. Doprevádza Ľudová hudba Cifra.

CD kúpiš tu
256. Folklórna činnosť v Dubinnom sa začala ešte v roku 1982, keď pod vedením pani Mileny Tomčovej vznikla ženská spevácka skupina, o rok sa k nej pripojili aj muži. V roku 2017 Dubinčania nahrali a naspievali v hudob. štúdiu Videorohaľ v Bardejove CD s vianočnými piesňami.

CD kúpiš tu
257. Folklórna skupina Vidumaňec je veľmi mladá, vznikla v máji 2003 zo skupiny žien a dievčat, v jeseni pribudla aj mužská spevácka skupina. V roku 2017 vydali v hudob. vydavateľ. VIDEOROHAĽ vianočné CD pod názvom Vifle-jemi novina, z ktorého su vypočujeme 20 piesni a vinšov.

258. Ján Cína, rómsky nevidiaci spevák pochádza z obce Andrejová v okrese Bardejov. V hudobnom štúdiu Video-rohaľ v Bardejove naspieval svoje prvé CD pod názvom "Bol som opitý - Ma toro me somas. Nájdeme na ňom 10 piesni prevažne jeho vlastnej tvorby. Vyrobené pre rádia.

259. Ján Cína, rómsky nevidiaci spevák pochádza z obce Andrejová v okrese Bardejov. V roku 2018 hudobnom štúdiu Videorohaľ v Bardejove naspieval svoje, už druhé CD pod názvom "Automaty". Nájdeme na ňom 11 piesni prevažne jeho vlastnej tvorby. Vyrobené pre rádia.

CD kúpiš tu
260. CD skupiny OLD STARS začína skladbou z vlastnej autorskej dielne Kolotoč, ktorý sa krúti ako plynie náš život. Album, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, obohacuje aj kamarát muzikantov Armstrong Peter Ondia s veľkým hlasom - pieseň 16.

261. Ján Cína, rómsky nevidiaci spevák pochádza z obce Andrejová v okrese Bardejov. V roku 2019 hudobnom štúdiu Videorohaľ v Bardejove naspieval svoje, už tretie CD pod názvom "Mamo". Nájdeme na ňom 10 piesni prevažne jeho vlastnej tvorby. Vyrobené pre rádia.

CD kúpiš tu
262. FSS Vederko vznikla pred 10 rokmi. Začínalo spievať 5 žien, postupne sa začali pridávať ďalšie ženy, ale aj mu-ži. V roku 2018 nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejove svoje druhé CD ppod názvom "Au Čarnim na valaľe. Hostia: F. Pavúk - husle a S. Medvec - akordeón.

CD kúpiš tu
263. Cieľom občianskeho združenia Komanička je uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru vo forme spevu, tanca, zvykov a hovoreného slova a to aj formou nahraného a vydaného CD v hudobnom štúdiu VIDEORO-HAĽ V Bardejove. CD obsahuje 27 ľudových piesni,

CD kúpiš tu
264. Legenda o zakliatom meste je novým muzikálom pre celé rodiny. Z CD, ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, môžete vypočuť 13 piesni zo spomínanej muzikálovej rozprávky z dielne Divadla Ad1. Autor hudby: Jozef Ždiľa, texty piesni Katarína Pirohová.

CD kúpiš tu
265. Jozef Andraščík, rodák z Kamenice pri Sabinove. Vy-rastal v prostredí, kde krásne kostol. spevy, piesne a tance našich mám a otcov boli chlieb náš každo-denný.Na CD Láska k rodnému kraju a k ľuďom v piesňach Jožka An-draščíka vyšiel v roku 2018 v hud. vydav. VIDEOROHAĽ.

predaj na USB
266. Hudobná skupina z Trebišova Feďomusic, ktorú tvoria František Farkaš, Vladimír Karička, Martin Baran a Norbert Demeter vydala v roku 2018 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Pri dolini. Môžeme si na ňom vypočuť 18 piesni.

CD kúpiš tu
267. V roku 2019 Skupina ALESIS nahrala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Goraľsky parobek.Chlapci si piesňou Okolo cintorína spomínajú na na nebohého Stanislava Pištu, ktorý ich naučil hrať, ako tvrdia Radovan, Matej a Timotej.

CD kúpiš tu
268. Black Barón je názov CD, ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. 100% sa na ňom podielal Janko Štieber zv. Black Barón, od napísania, nahrania a naspievania 16. piesni, v ktorých sa venuje krásam Slovenska. Hudbe sa začal venovať už v 16-tich rokoch.

CD kúpiš tu
269. Spoločné CD 2, ktoré bolo vydané v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je akousi vizitkou piatich hud. skupín - Decent z Giraltoviec, EFFECT z Lukova, ALTERO zo Stropkova, REGE zo Svidníka a GLOD FAMILY. Každá zo spomínaných skupín sa prezentuje niekoľkými piesňami.

CD kúpiš tu
270. Folklórna spevýcka skupina Soľanske nevesty vznikla v septembri 2016 v obci Soľ, ako 11 členná spevácka skupina , z toho dvaja muži Stanislav a Miroslav Medvec, ktorí tvoria hudobný doprovod. V roku 2019 vydali v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD.