241

242

243

244

245

246

247

248

249

250.

251

252

253

254

255. Pavlivce na Uhom - najväčšia obec Zemplína a v nej pôsobí spevácka skupina zložená zo žien a mužov milu-júcich Zemplínsky folklór a zábavu. V roku 2017 nahrali a vydali v hudobnom štúdiu svoj prvý album pod názvom Ej Pavlovce to valal. Doprevádza Ľudová hudba Cifra.

256. Folklórna činnosť v Dubinnom sa začala ešte v roku 1982, keď pod vedením pani Mileny Tomčovej vznikla ženská spevácka skupina, o rok sa k nej pripojili aj muži. V roku 2017 Dubinčania nahrali a naspievali v hudob. štúdiu Videorohaľ v Bardejove CD s vianočnými piesňami.

257. Folklórna skupina Vidumaňec je veľmi mladá, vznikla v máji 2003 zo skupiny žien a dievčat, v jeseni pribudla aj mužská spevácka skupina. V roku 2017 vydali v hudob. vydavateľ. VIDEOROHAĽ vianočné CD pod názvom Vifle-jemi novina, z ktorého su vypočujeme 20 piesni a vinšov.

258. Ján Cína, rómsky nevidiaci spevák pochádza z obce Andrejová v okrese Bardejov. V hudobnom štúdiu Video-rohaľ v Bardejove naspieval svoje prvé CD pod názvom "Bol som opitý - Ma toro me somas. Nájdeme na ňom 10 piesni prevažne jeho vlastnej tvorby. Vyrobené pre rádia.

259. Ján Cína, rómsky nevidiaci spevák pochádza z obce Andrejová v okrese Bardejov. V roku 2018 hudobnom štúdiu Videorohaľ v Bardejove naspieval svoje, už druhé CD pod názvom "Automaty". Nájdeme na ňom 11 piesni prevažne jeho vlastnej tvorby. Vyrobené pre rádia.

260. CD skupiny OLD STARS začína skladbou z vlastnej autorskej dielne Kolotoč, ktorý sa krúti ako plynie náš život. Album, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, obohacuje aj kamarát muzikantov Armstrong Peter Ondia s veľkým hlasom - pieseň 16.

261. Ján Cína, rómsky nevidiaci spevák pochádza z obce Andrejová v okrese Bardejov. V roku 2019 hudobnom štúdiu Videorohaľ v Bardejove naspieval svoje, už tretie CD pod názvom "Mamo". Nájdeme na ňom 10 piesni prevažne jeho vlastnej tvorby. Vyrobené pre rádia.

262. FSS Vederko vznikla pred 10 rokmi. Začínalo spievať 5 žien, postupne sa začali pridávať ďalšie ženy, ale aj mu-ži. V roku 2018 nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejove svoje druhé CD ppod názvom "Au Čarnim na valaľe. Hostia: F. Pavúk - husle a S. Medvec - akordeón.

263. Cieľom občianskeho združenia Komanička je uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru vo forme spevu, tanca, zvykov a hovoreného slova a to aj formou nahraného a vydaného CD v hudobnom štúdiu VIDEORO-HAĽ V Bardejove. CD obsahuje 27 ľudových piesni,

264. Legenda o zakliatom meste je novým muzikálom pre celé rodiny. Z CD, ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, môžete vypočuť 13 piesni zo spomínanej muzikálovej rozprávky z dielne Divadla Ad1. Autor hudby: Jozef Ždiľa, texty piesni Katarína Pirohová.

265. Jozef Andraščík, rodák z Kamenice pri Sabinove. Vy-rastal v prostredí, kde krásne kostol. spevy, piesne a tance našich mám a otcov boli chlieb náš každo-denný.Na CD Láska k rodnému kraju a k ľuďom v piesňach Jožka An-draščíka vyšiel v roku 2018 v hud. vydav. VIDEOROHAĽ.

266

267. V roku 2019 Skupina ALESIS nahrala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Goraľsky parobek.Chlapci si piesňou Okolo cintorína spomínajú na na nebohého Stanislava Pištu, ktorý ich naučil hrať, ako tvrdia Radovan, Matej a Timotej.

268. Black Barón je názov CD, ktoré vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. 100% sa na ňom podielal Janko Štieber zv. Black Barón, od napísania, nahrania a naspievania 16. piesni, v ktorých sa venuje krásam Slovenska. Hudbe sa začal venovať už v 16-tich rokoch.

269. Spoločné CD 2, ktoré bolo vydané v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je akousi vizitkou piatich hud. skupín - Decent z Giraltoviec, EFFECT z Lukova, ALTERO zo Stropkova, REGE zo Svidníka a GLOD FAMILY. Každá zo spomínaných skupín sa prezentuje niekoľkými piesňami.

270. Folklórna spevýcka skupina Soľanske nevesty vznikla v septembri 2016 v obci Soľ, ako 11 členná spevácka skupina , z toho dvaja muži Stanislav a Miroslav Medvec, ktorí tvoria hudobný doprovod. V roku 2019 vydali v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD.