CD kúpiš tu
214.Sedem hudobných skupín /Rolland, Junior, Juno, Medium,, Generácia a Domino/ z okresu Stará Ľubovňa natočilo v hudobnom vydavateľstve VIDEORO-HAĽ v Bar-dejovskej Novej Vsi 19 nových piesni a tak vzniklo CD Mu-zikatny od Ľubovni. Kollárovci pridali 2 už záme piesne.

CD kúpiš tu
215. Hudobná skupina Ružový panter vznikla v roku 1995 v Lipanoch.

CD kúpiš tu
216.Hudobná skupina PROMO vznikla z kapely Rytmo band, ktorá fungovala od roku 2009. V roku vydali v hu-dobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album s názvom Z nášho kraja. Zloženie členov kapely - Ján Andrejka DiS art., Jozef Nemergut a Gabriela Repková .

CD kúpiš tu
217. Piati muzikanti zo skupiny AKCENT - Jaro Mihálik, Dušan Kravec, Fero Jurčišin, Zdeno Mihálik a speváčka Lenka Miháliková - nahrali v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ album pod názvom Takyj ja parobok. J na ňom zmes 20-tich rusínskych, ale ja šarišských piesni.

CD kúpiš tu
218.219.Hudobná skupina SAMSON z Košíc začala svoju činnosť približne v polovici mája 2011. V roku 2015 nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAL v BNV svoj už druhý hudobný album. Na CD si môžeme vypočuť 21 abovských, rusínskych a zemplínskych piesni.

CD kúpiš tu
220. Prvá verejná produkcia kapely sa uskutočnila dňa 31.12.2012 v kultúrnom dome v obci Olšavica. V roku 2015 J. Majdák, M. Lichvarčíková, D. Jarabinec a Žihal nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ svoj prvý album s 15-timi piesňami, pod názvom A za našim plotom.

221. Príbeh z Tammiru je inšpirovaný fantasy románom "Kráľovná z Tammiru" prešovského autora Vladimíra Šte-faniča, ktorý získal cenu Ivana Kraska za debut roka 2009. Na CD, ktoré vyšlo roku 2015 v hudob. vyd. VIDEOROHAĽ je 8 piesni zo spomínanej muzikálovej rozprávky .

CD kúpiš tu
222. Spoločnosť Bélu Kélera (ďalej len "SBK") vznikla v Bardejove roku 2014, aby oživovala hudobný odkaz hu-dobného skladateľa - bardejovského rodáka Bélu Kélera.. V hud. vyd. VIDEOROHAĽ vyšiel album Československého komorného dua s názvom Valčíky apre husle a klavír.

CD kúpiš tu
226. Spevák Ľuboslav Jurovčák dlhé roky pôsobil v hu-dobnej skupine BIKAVER, Tentokrát sa osamostatnil a v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejovskej Novej Vsi za doprovodu ĽH Muzikanci raslavicke naspieval 16 zemplínskych ľudových piesni.

CD kúpiš tu
227. Skupina vznikla v roku 2006 a od svojho vzniku účinkovala na mnohých podujatiach, jednym z úspechov skupiny je účinkovanie v televíznej relácii Kapura. V roku 2016 nahrali v hudobnom štúdou Videorohaľ v Barde-jovskej Novej Vsi svoje CD pod názvom Išlo dzivče ľesom.

CD kúpiš tu
228. História skupiny Ronix sa začala písať presne 1. mája 2011, na vtedy našej prvej skúške v Nemešanoch. V roku 2015 sme v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove vydali album skupiny RONIX pod názvom A poniže Nemešanoch. Na CD najdete 17 piesni.

CD kúpiš tu
229. Hudobná skupina SPIRIT pochádza z obce Betlanovce. V Decembri 2015 skupina vydáva v hudob. vyd. VIDEOROHAĽ svoje prvé CD s názvom "A my chlapci z dzedziny". Marek Fifík, Martin Kraus, Matej Vavrek a Stano Hodák na ňom nahrali a naspievali 18 piesni.

CD kúpiš tu
230. V obci Nižný Hrušov pôsobí Mužská spevácka skupina Hrušovčan, ktorá v roku 2015 nahrala svoje prvé CD v hudob. štúdiu VIDEOROHAL v Bardejovskej N.V., pod názvom Kec v Hrušove hrajú.... Na tomto CD naspievali 16 piesni za doprovodu ĽH Raslavicke muzikanci.

231. Bratské trio bratov Bravisových v Novej Ľubovne nesie názov BRAVO. Na vystúpeniach tejto folkovej sku-piny sa určite nudiť nebudete. V roku 2015 vydali svoje CD pod názvom U nás na výchdze v hudobnom vydavateľ-stve VIDEOROHAľ.N Na CD nájdeme 13 piesni.

CD kúpiš tu
232. Andrej už v mladosti spieval a popri otcovi sa zaúčal hrať na husliach, v roku 1973 založil FS Topľan, ktorý pôsobí dodnes. V roku 2015 vydal v hudobnom vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ svoje výberové CD s 25. pies-ňami, ktoré väčšinou napísal ešte v 70-tých rokoch.

233. Začiatky hudobnej skupiny ENIX sa začali písať už v roku 2005, mladí a začínajúci muzikanti sa prebíjali muzikantským svetom za podpory správnych ľudí. V roku 2013 začali hrávať svadby, plesy atď., a v roku vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD

CD kúpiš tu
234. V roku 2015 hudobné vydavateľstvo vydalo CD Ľudo-vá hudba Žoltakovci pod názvom Le Čečuskero bašavi-ben.- Jozef Žoltak st.viola spev, Jozef Žoltak ml-1. + 2. hu-sle, Marek Žoltak–kontrabas, akordeón, Hostia: Pavlína Miková-spev Ján Šivak –cimbal a Maroš Šivák - spev.

CD kúpiš tu
235. Kapela Medium uzrela svetlo sveta dňa 7.7.2007, zložená z mladej partie muzikantov z okolia Čirč - Lukáš Rábik, Miroslav Miko a Peter Krompaščik. Hostia : Mária Smreková a Marika Krompaščíková. V roku 2015 nahrali už svoje šieste CD v hudobnom štúdiu VIDEOROAĽ v BNV.

CD kúpiš tu
236. FSS Vederko vznikla pred 10 rokmi. Začínalo spievať 5 žien, postupne sa začali pridávať ďalšie ženy, ale aj mu-ži. V roku 2016 nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejove svoje prvé CD ppod názvom S vederkom na vo-du. Hostia: F. Pavúk - husle a S. Medvec - akordeón.

CD kúpiš tu
237. Prvá verejná produkcia kapely sa uskutočnila dňa 31.12.2012 v kultúrnom dome v obci Olšavica. V roku 2016 nahrala v hudobnom štúdiu v Bardejove svoje už druhé CD pod názvom Extrem je kapela. Vypočujeme 16 piesni. Ladislav Macko je autorom väčšiny piesni.

CD kúpiš tu
238.Hudobná skupina PROMO vznikla z kapely Rytmo band, ktorá fungovala od roku 2009. V roku 2016vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj druhý album s názvom Biela ruža rozkvitala. Zloženie členov kapely - Pavol Chromý, Jozef Nemergut a Gabriela Repková .

240