CD kúpiš tu
151. Sestry Uhlarové sú nositeľkami folklór-nych tradícií už zaniknutej obce Blažov. Speváčky: Anna Rotová, Mária Sekeráková, Marta Glovňová - rodné priez-visko sestier je Uhlárová a ich mamka Anna Uhlárová. Piesne, ktoré vyšli v hud. vyd. VIDEOROHAĽ dopr. ĽH Ondreja Kandráča

CD kúpiš tu
152. Hudobná skupina Prospekt vznikla v 80-tych minulého storočia, po troch úspešných albumoch v roku 2009 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svo-je štvrté CD pod názvom "Oj, pila pila". Toto CD, na ktorom je 13 ľudových aj autorských piesni je v rockovom štýle.

CD kúpiš tu
153. titulom , ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Signal 2 pod názvom "Fľaša milovaná" , na ktorom sa podieľali Ján Šmajda, Milan Stanovčák, Sla-vomír Štempak, Ján Džubara. CD obsahuje 25 piesni. Hudobná skupina SIGNÁL bola založená 8.apríla 1984.

CD kúpiš tu
154. Predstavujeme Vám CD FS Magura z Kežmarku pod názvom Tatry nase, Tatry", ktoré vyšlo v hud. vydavateľ-stve VIDEOROHAĽ. História FS Magura sa začala písať roku 1954, vo svojej tvorbe interpretuje hlavne kultúru Go-ralov, ale aj iných oblastí - Detva, Šariš a Zemlín.

155.Kto by nepoznal Paľa Antuša zo skupiny Drišľak. Na CD Amerika žem veľika...2 predstavuje ako SamPaly. Sám si nahral hudbu, no k spevu privzal a piateĺku Lenku a svo-je CD nazval Amerika, žem velika..., ktoré vyšlo v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ a ja ňom 15 piesni

CD kúpiš tu
156. titulom, ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je TONIC výber. TONIC za svojho vyše 30. ročného pôsobe-nia vydala v hud. vyd. VIDEOROHAĽ 5 nosičov, keďže ani jeden už nieje v ponuke, ponúkame výber toho najlepšieho - TONIC výber, na ktorom je 29 rezkých a veselých piesni. Nechcu paradnoho

CD kúpiš tu
157. Roku 1976 z iniciatívy žien bola založená miestna ženská skupina.V roku 1999 sa skupina rozrástla aj o mužskú spevácku skupinu. FSS v roku 2009 vydala svoje druhé CD v hudob. vydavateľ. VIDEOROHAĽ, pod názvom Huča hori... Aj na tomto CD ich doprevádza ĽH Šarišan.

CD kúpiš tu
158. titulom , ktorý vyšiel roku 2009 v hudobnom vydava-teľstve VIDEOROHAĽ je Carmen, pod názvom "V tym Svi-dníku". Na albume nájdeme 23 piesni. Účinku-jú: Jozef Ivanč - bicie, Milan Džupin - Gitara, Mgr. Miloš Stronček - husle, Miro Hvizd - klávesy a Michal Kanaloś - saxofón.

CD kúpiš tu
159. Na podnet priaznivcov ĽH bratov Jenndrichovských z Novej Ľubovne vzniká už druhé CD pod názvom Idže voda popši vodže..., ktoré vydalo hud. vydavateľ. VIDEOROHAĽ. Bratia Jendrichovskí k nám prichádzajú opäť s pestrým výberom goralských piesni, ale aj piesni z iných regiónov.

CD kúpiš tu
160. titulom , vydaným v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ je LEXEL pod názvom Na valaľe o pulnoci. V čase vzniku tohto albumu hudobnú skupinu tvorílo zoskupenie 5. skúsených muzikantov /každý z nich hrá na viac nástro-jov/, na tomto CD nahrali a naspievali 20 šarišských piesni

predaj na USB
161. Prospekt začínala svoju dráhu v druhej polovici 80-tych rokov. Od roku 1994 pôsobia v rovnakej zostave - Milan Jakubčo, Jaroslav Sasarák, Ľuboš Zásada, Bobo Bartko. V roku 2010 vydali v hud. vyd. VIDEOROHAĽ piaty album pod názvom Ej by Vas ČERKOŠE, by Vas porandalo! Oj na hori dva dubky

CD kúpiš tu
162.Hudobná skupina Domino, pochádzajúca z obce Jakubany – okr. Stará Ľubovňa. Roku 2010 vydáva v hud. vyd. VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom "Z Jakuban jem chlopec". Úćinkujú: Jozef Compeľ Ing. Rastislav Rybo-vič Jozef Vasiľ Hostia: Jozef Mačuga, Štefan Rybovič.

CD kúpiš tu
163. Ket še prejdzem po Švidniku..., je názov CD, ktoré nahrala skupina Dual Relax v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ v Bardejove. Hudobníci - Martin Kanaloš, PaedDR. Jozef Berežňák, Matúš Varga a speváčka Eugénia Kosťová na tomto CD nahrali a naspievali 16 piesni.

CD kúpiš tu
164. Vokálno-inštrumentálna hudobná skupina SOUL sa hudbe aktívne venuje už od roku 2000. V roku 2010, v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ nahrala svoje už druhé CD pod názvom Podžme hlopci. Na Cd si vypo-čujeme 15. piesni prevažne goralských, ale aj rusínkych.

predaj na USB
165. Hudobná skupina Šarm vznikla v roku 2004, odvtedy prešla rôznymi zmenami, no od októbra 2008 pôsobí v zostave: Danica Draganová, Ivan Harach, Dušan Pastor a Marek Nič, Zuzana Hegyiová . V roku 2010 vydali v hud. vyd.VIDEOROHAĽ prvé CD pod názvom Mám ja frajiročku.

CD kúpiš tu
166. Čardáše, čardáše a zasa len čardáše..., to je názov už druhého CD, hudob. skupiny Profit, ktoré vydala v hudob- nom vydava teľstve VIDEOROHAĽ. CD obsahuje 12 pies- ni a je určené tým, ktorí sa chcú baviť. Účinkujú - Jana Kocúrová, Ivan reviľak, Andrej Hudaček a Emil Hudaček.

CD kúpiš tu
167. Na tomto nosiči je zoradených 15 ľudových piesni v disko prevedení, podaní skupín a spevákov - Sorry, Hanka Servická, Duo Pavelčákovci, Lenka a Pavol, Synkopy, Juno, Dual relax, Junior, Excellent, Topľanský parobek a Avanti. CD vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

168. titul, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je v country štýle. The Strangers - Rob šicko s radoscu. Zostava - Jaroslav Kontura, František Benko,, Jaroslav Kučma, Ľubo Rusnák, Tomáš Liška. Hostia - Dagmar "Vrzalka" Juhásová, Marcel Wielek, Rudo Bašista.

predaj na USB
169. V roku 2010 vyšlo v hudobnom vydavateľstve už druhé CD hudobnej skupiny Premium pod názvom Ide Janík na koníčku. CD obsahuje 16 piesni, ktoré nahrali a naspievali Ing. Ján Božík, Miroslav Pavlišin, Martin Ragan, Peter Chudík a Ladislav Žolták.

CD kúpiš tu
170. Hudobná skupina FreeBand nahrala v hudobnom štúdiu svoje prvé CD, na ktorom je 15 piesni, zároveň CD vyšlo v hudobnom. vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Nahrali a nasievali - Jirko - spev, gitara, Michal - spev, basová gitara, Viktor - spev, klávesy Miro - Bicia a hosť Naďa Mulíková . Staram ja sja, staram

CD kúpiš tu
171 FSS SOSNA vznikla 15. júla 2006. Zakladateľkou a zároveň vedúcou je Mgr.Miluša Guzanová. V roku 2011 Folklórna spevácka skupina SOSNA oslávila 5. výročie vzniku a pri tejto príležitosti natočili a vydali svoje prvé CD v štúdiu a vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

predaj na USB
172. Prvýkrát skupina Medium zČirča vystúpila dňa 7.7.2007 v obci Vislanka. V roku 2011 nahlali a vydali svoje tretie CD v štúdiu a vydavateľstve VIDEOROHAĽ. V tom čase skupinu tvorila trojica výborných muzikantov: Peter Krompaščík, Lukáš Rabik, Miroslav Miko. Hostia: Simona a Nikola Kačmárové, M. Šivák, Tomáš Koky.

CD kúpiš tu
173.ŽSS ŽIVENA z Moldavy nad Bodvou vznikla v roku 1986. Stretli sa tu z rôznych kútov Slovenska. Snažia sa uchovávať hlavne ľudové piesne z regiónu ABOV, hoci sa tu stretli žienky z Gemera, zo Šariša, zo Zemplína, zo Spiša, z Abova, ze Záhorá..... Svoje CD pod názvom po-chvaľeni suśedky moje.. vydali v hud. vydav. VIDEOROHAĽ

CD kúpiš tu
V poradí 174-tým CD v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšiel album FS Minčol, pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku.FS Minčol z prezentuje celkom odlišný folklór, ako je známy i iných regiónov.Tanec "Kyjivska dribna" , ktorého melódiu si môžete vypočuť na tomto CD - pieseň 22, sa v tejto podobe vyskytoval iba v obci Kyjov.

175. titul, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je v country štýle. The Strangers - Už me neser. Na jeho príprave sa podieľali - Jaroslav Kontura, František Benko,, Jaroslav Kučma, Ľubo Rusnák. Hostia - Marek Kobo Kobyľan, Rút Pajorková, Jakub Krátky

CD kúpiš tu
176. Po dvoch albumoch Amerika, žem velika..., vychádza v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ tretí album Paľa Antuša. K slolupráci na tomto albume si prizval pomôcť so spevom okrem Lenky /svojej priateľky/ aj svojho otca, Na husliach zahral Ľubomír Gális. Nájdeme tu 15. piesni.

CD kúpiš tu
177.Hudobná skupina Forte z okolia Bardejova pod vedením Martina Chovanca nahrala a vydala v hudobnom štúdiu a vydavateľstveVIDEOROHAĽ svoj prvý album. Šarišské ľudové piesne zahrali v súčasnej úprave na živo. ponúkajú vám 17 piesni. Dĺžka albumu je viac, ako 78 min.

predaj na USB
178. Christos raždajetsja tento názov nesie CD s kole-dami. Rusínske "koľadky" sú vianočné spevy, ktoré spieva-jú Rusíni na oslavu narodenia Ježiša Krista - Isusa Chris-ta. 17 piesni, na tomto CD nahrali a naspievali v hud. štú-diu VIDEOROHAĽ v Bardejove sestry Uhlárové s mamkou. Viflejemi dnes Maria prečista

CD kúpiš tu
179.Čemerňanka folklórna spevácka skupina, z Pustého Čemerného Vznikla v roku 2006 a v roku 2011 vydala svoje debutové CD v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Album nám prináša 26 ľudových piesni. FSS Čemerňanka na tomto CD doprevádza ĽH Zemplín.

180.Folklórna skupina Javorina pôsobí ako teleso už vyše 37 rokov. Od samotného počiatku svoju prezentáciu sta-vala na autentickosti rusínskeho folklóru. V 2011 vydali v hud. vyd. VIDEOROHAĽ CD pod názvom DEDIČSTVO. Spe-vy žien z Javoriny doprevádza ĽH Stana Baláža z Raslavíc.