151. Titul, ktorý naspievali sestry Uhlárové a ich mamka za doprovodu ĽH Ondreja Kandráča.

152. Hudobná skupina Prospekt vznikla v 80-tych minulého storočia, po troch úspešných albumoch v roku 2009 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svo-je štvrté CD pod názvom "Oj, pila pila". Toto CD, na ktorom je 13 ľudových aj autorských piesni je v rockovom štýle.

153. titulom , ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Signal 2 pod názvom "Fľaša milovaná" , na ktorom sa podieľali Ján Šmajda, Milan Stanovčák, Sla-vomír Štempak, Ján Džubara. CD obsahuje 25 piesni. Hudobná skupina SIGNÁL bola založená 8.apríla 1984.

CD kúpiš tu
154. Predstavujeme Vám CD FS Magura z Kežmarku pod názvom Tatry nase, Tatry", ktoré vyšlo v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ. História FS Magura sa začala písať roku 1954, vo svojej tvorbe interpretuje hlavne kultúru Goralov, okrem goralskej kultúry spracúva aj folklór iných oblastí - Detva, Šariš a Zemlín.

155. Paľo Antuš v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ vydal svoje druhé CD, účinkuje spolu s priateľkou Lenkou.

CD kúpiš tu
156. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je TONIC výber. Hudobná skupina TONIC za svojho vyše 30. ročného pôsobenia vydala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ 5 nosičov, keďže ani jeden už nieje v ponuke, rozhodli sme sa urobiť výber toho najlepšieho - TONIC výber, na ktorom je 29 rezkých a veselých piesni. Nechcu paradnoho

CD kúpiš tu
V roku 1976 z iniciatívy žien bola založená miestna ženská skupina, ktorú viedla Helena Puzderová. V roku 1999 sa skupina rozrástla aj o mužskú spevácku skupinu. Jej vedúcim sa stal Jozef Lazúr. FSS v roku 2009 vydala svoje druhé CD v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, pod názvom Huča hori...,ako 157. titul. Rovnako aj na tomto CD ich doprevádza ĽH Šarišan. Kontakt na vedúceho súboru Jozefa Lazúra: 0907332470. Viac informácii: https://fs-bartosovcan.webnode.sk/

CD kúpiš tu
158. titulom , ktorý vyšiel v roku 2009 vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Carmen,. CD má názov V tym Svidníku a nájdeme na ňom 17 piesni.

CD kúpiš tu
159. Na podnet priaznivcov ĽH bratov Jenndrichovských z Novej Ľubovne vzniká už druhé CD pod názvom Idže voda popši vodže..., ktoré vydalo hudobné vydavateľstvo VIDEOROHAĽ. Bratia Jendrichovskí k nám prichádzajú opäť s pestrým výberom goralských piesni, ale aj piesni z inýc regiónov Slovenska.

CD kúpiš tu
160. titulom , vydaným vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je LEXEL pod názvom Na valaľe o pulnoci. V súšastnosti ho tvorí zoskupenie 5. skúsených muzikantov, ktorí majú za sebou stovky odohraných akcií. Sú to vynikajúci muzikanti, svedčí o tom fakt, že chlapci ovládajú viacero hudobných nástrojov - husle, klarinet, saxofón, basgitara, kontrabas, klávesy, harmonika, bicie, bubon.

161. Hudobná skupina Prospekt začínala svoju dráhu v druhej polovici 80-tych rokov. Vystriedalo sa v nej niekoľko dobrých hudobníkov, od roku 1994 však pôsobia v rovnakej zostave - Milan Jakubčo, Jaroslav Sasarák, Ľuboš Zásada, Bobo Bartko. V roku 2010 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj, už piaty album pod názvom Ej by Vas ČERKOŠE, by Vas porandalo! Oj na hori dva dubky

CD kúpiš tu
162.Hudobná skupina Domino, pochádzajúca z obce Jakubany – okr. Stará Ľubovňa, ponúka široký rozsah hudobných štýlov. Počas produkcie vie zabezpečiť hranie pred domom nevesty / ženícha, pred kostolom ako aj hranie pri stoloch. Hudobná skupina DOMINO Jozef Compeľ Ing. Rastislav Rybovič Jozef Vasiľ Hostia: Jozef Mačuga Štefan Rybovič

CD kúpiš tu
163 toto poradie CD, ktoré vyšli v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, patrí titulu Ket še prejdzem po Švidniku..., ktorý nahrala skupina Dual Relax v našom hudobnom štúdiu v BNV. Hudobníci - Martin Kanaloš, PaedDR. Jozef Berežňák, Matúš Varga a speváčka Eugénia Kosťová na tomto CD nahrali a naspievali 16 piesni.

CD kúpiš tu
164. Vokálno-inštrumentálna hudobná skupina SOUL sa hudbe aktívne venuje už od roku 2000. V roku 2010, v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ nahrala svoje už druhé CD pod názvom Podžme hlopci. Na Cd si vypočujeme 15. piesni prevažne goralských, ale aj rusískych, slovenských piesni a jednej šarišskej.

165. Hudobná skupina Šarm vznikla v roku 2004, odvtedy prešla rôznymi zmenami, no od októbra 2008 pôsobí v zostave: Danica Draganová, Ivan Harach, Dušan Pastor a Marek Nič, Zuzana Hegyiová . V roku 2010 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Mám ja frajiročku.

CD kúpiš tu
166. Čardáše, čardáše a zasa len čardáše..., to je názov už druhého CD, hudob. skupiny Profit, ktoré vydala v hudob- nom vydava teľstve VIDEOROHAĽ. CD obsahuje 12 pies- ni a je určené tým, ktorí sa chcú baviť. Účinkujú - Jana Kocúrová, Ivan reviľak, Andrej Hudaček a Emil Hudaček.

CD kúpiš tu
167. Na tomto nosiči je zoradených 15 ľudových piesni v disko prevedení, podaní skupín a spevákov - Sorry, Hanka Servická, Duo Pavelčákovci, Lenka a Pavol, Synkopy, Juno, Dual relax, Junior, Excellent, Topľanský parobek a Avanti. CD vyšlo v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

168. titul, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je v country štýle. The Strangers - Rob šicko s radoscu. Zostava - Jaroslav Kontura, František Benko,, Jaroslav Kučma, Ľubo Rusnák, Tomáš Liška. Hostia - Dagmar "Vrzalka" Juhásová, Marcel Wielek, Rudo Bašista.

CD kúpiš tu
169. V roku 2010 vyšlo v hudobnom vydavateľstve už druhé CD hudobnej skupiny Premium pod názvom Ide Janík na koníčku. CD obsahuje 16 piesni, ktoré nahrali a naspievali Ing. Ján Božík, Miroslav Pavlišin, Martin Ragan, Peter Chudík a Ladislav Žolták.

CD kúpiš tu
170. Hudobná skupina FreeBand nahrala v hudobnom štúdiu svoje prvé CD, na ktorom je 15 piesni, zároveň CD vyšlo v hudobnom. vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Nahrali a nasievali - Jirko - spev, gitara, Michal - spev, basová gitara, Viktor - spev, klávesy Miro - Bicia a hosť Naďa Mulíková . Staram ja sja, staram

CD kúpiš tu
171 FSS SOSNA vznikla 15. júla 2006. Zakladateľkou a zároveň vedúcou je Mgr.Miluša Guzanová. V roku 2011 Folklórna spevácka skupina SOSNA oslávila 5. výročie vzniku a pri tejto príležitosti natočili a vydali svoje prvé CD v štúdiu a vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

172. Prvýkrát skupina Medium zČirča vystúpila dňa 7.7.2007 v obci Vislanka. V roku 2011 nahlali a vydali svoje tretie CD v štúdiu a vydavateľstve VIDEOROHAĽ. V tom čase skupinu tvorila trojica výborných muzikantov: Peter Krompaščík, Lukáš Rabik, Miroslav Miko. Hostia: Simona a Nikola Kačmárové, M. Šivák, Tomáš Koky.

CD kúpiš tu
173.ŽSS ŽIVENA z Moldavy nad Bodvou vznikla v roku 1986. Stretli sa tu z rôznych kútov Slovenska. Snažia sa uchovávať hlavne ľudové piesne z regiónu ABOV, hoci sa tu stretli žienky z Gemera, zo Šariša, zo Zemplína, zo Spiša, z Abova, ze Záhorá..... Svoje CD pod názvom po-chvaľeni suśedky moje.. vydali v hud. vydav. VIDEOROHAĽ

CD kúpiš tu
V poradí 174-tým CD v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšiel album FS Minčol, pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku.FS Minčol z prezentuje celkom odlišný folklór, ako je známy i iných regiónov.Tanec "Kyjivska dribna" , ktorého melódiu si môžete vypočuť na tomto CD - pieseň 22, sa v tejto podobe vyskytoval iba v obci Kyjov.

175. titul, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je v country štýle. The Strangers - Už me neser. Na jeho príprave sa podieľali - Jaroslav Kontura, František Benko,, Jaroslav Kučma, Ľubo Rusnák. Hostia - Marek Kobo Kobyľan, Rút Pajorková, Jakub Krátky

CD kúpiš tu
176. Po dvoch albumoch Amerika, žem velika..., vychádza v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ tretí album Paľa Antuša. K slolupráci na tomto albume si prizval pomôcť so spevom okrem Lenky /svojej priateľky/ aj svojho otca, Na husliach zahral Ľubomír Gális. Nájdeme tu 15. piesni.

CD kúpiš tu
177.Hudobná skupina Forte z okolia Bardejova pod vedením Martina Chovanca nahrala a vydala v hudobnom štúdiu a vydavateľstveVIDEOROHAĽ svoj prvý album. Šarišské ľudové piesne zahrali v súčasnej úprave na živo. ponúkajú vám 17 piesni. Dĺžka albumu je viac, ako 78 min.

178. Christos raždajetsja tento názov nesie CD s nádhernými koledami. Rusínske "koľadky" sú vianočné spevy, ktoré spievajú Rusíni na oslavu narodenia Ježiša Krista - Isusa Christa. Týchto17 piesni, nachádzajúcich sa na tomto CD nahrali a naspievali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v B.N.V. sestry Uhlárové s mamkou. Viflejemi dnes Maria prečista

CD kúpiš tu
179.Čemerňanka folklórna spevácka skupina, z Pustého Čemerného Vznikla v roku 2006 a v roku 2011 vydala svoje debutové CD v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Album nám prináša 26 ľudových piesni. FSS Čemerňanka na tomto CD doprevádza ĽH Zemplín.

180.Folklórna skupina Javorina pôsobí ako teleso už vyše 37 rokov. Od samotného počiatku svoju prezentáciu sta-vala na autentickosti rusínskeho folklóru. V 2011 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ CD pod názvom DEDIČSTVO. Spevy žien z Javoriny doprevádza Ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.