predaj na USB
1.Prvopočiatky folklórneho súboru Raslavičan siahajú do rokov 1920-21, no svoje prvé vystúpenie mal v roku 1931 v Prahe. Pod vedením Antona Konturu v roku 1993 vydali svoju prvú magnetofónovú kazetu v hudobnom vydavateľ- stve VIDEOROHAĽ, pod názvom "V Raslavicoch na valaľe". Na šebeskej rovni, tam še dzivče modli

predaj na USB
CD kúpiš tu
2. Ľudové piesne a tradície obce Kyjov, žijú ešte aj v súčasnosti. Tu sa narodila a púť ľudovej speváčky začala Anka Šuťáková. Za sprievodu Štúdia-orchester Prešov naspievala rusínske piesne z obce Kyjov, ktoré vyšli na MC v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove. Čom ste ňa mamičko

predaj na USB
3. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku1993 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 15 žartovných piesni nahrali a naspievali piati "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman a Bača. Rajbala

predaj na USB
CD kúpiš tu
4. Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin sú zapísaní , ako speváci ľudovej rusínskej piesne. Doprevádza ich Ľudová hudba Šarišan. Na tomto CD, ktorý vyšiel v hudobnom vyd. VIDEOROHAĽ je 19 rusínských piesni. Na CD , ktoré je v predaji nájdete aj piesne súboru Dubrova zo Zubného. Šumnyj ja parobok

predaj na USB
5.Piati muzikanti z Čirča - Andrej Čerka, Michal Kolcun, Ľuboslav Dufala, Michal Didik, Anton Miko a vokál Marta Pažúrová ako jední z prvých nahrali ľudové piesne elek-tronickými nástrojmi. Na tejto maag. kazete, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 19 ľud. piesni. A boľit ňa bolit

predaj na USB
6. Obľúbený hlas Hanky Hulejovej tentoraz môžete po-čúvať v netradičnej forme so súborom Radosť spod Sala-tína z magnetofónovej kazety, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ v roku 1995 pod názvom "Vretienko mi padá" a z ktorej zaznie 13 ľudových piesni. Ej, hora, hora...

predaj na USB
7. TONIC z Bardejova /Maroš Maxin, Ján Bilanin, Dušan Pribula, Ján Bražina, František Mihálik a speváčkaTatiana Vansová/ sa predstavuje svojou druhou magnetofónovou kazetou, na ktorej nájdeme 21 ľudových piesni. Tento titul bol vydaný v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Nechcu paradnoho

predaj na USB
8. Piati muzikanti z Čirča - Andrej Čerka, Michal Kolcun, Milan Gomoľák, , Anton Miko a vokál Andrea Gernátová ako jední z prvých nahrali ľudové piesne elektronickými nástrojmi. Na tejto magnetofónovej kazete, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 20 piesni. Kročkom, koňu, kročkom

predaj na USB
9. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku1993 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 15 žartovných piesni nahrali a naspievali piati "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman a Bača. Inzerát

predaj na USB
CD kúpiš tu
10.V hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ vydala svoju prvú magnetofónovú kazetu aj hudobná skupina Fortuna. Stanislav Bartko, Ján Bryndza, Marián Dunčák a Peter Kidala nám prinášajú 25 piesni. Keďže MC Fortuna už nieje v predaji, dá sa objednať CD ako výber Fortuna 1+2. Ej, popid Makovicu

predaj na USB
11.Od roku 1989 sa uskutočňuje súťažná prehliadka speváckych skupín. Hudobná vydavateľstvo vydáva magnetofónovú kazetu ako záznam z tejto akcie, konanej v roku 1995. Na albume sa predstavilo 10 najlepších folklórnych speváckych skupín s 12 ľudovými piesňami. FS Barvinok

predaj na USB
CD kúpiš tu
12. Folklór. skup. Dubrova zo Zubného, najmenšej dedinky v okrese Humenné, vydáva v hud. vyd. VIDEO-ROHAĽ svoj prvý album DUBROVA, DUBROVA. Vypočuť sme si mohli 23 piesni. Keďže MC už nie je v predaji, ponúkame vám CD Dobrý deň ľudia, kde nájdete tieto piesne a aj iné. Dubrova, Dubrova

predaj na USB
13. Dychová hudba Kľušovanka pod vedením kapelníka Miroslava Vaška vydala v hudobnom vydavateľ. VIDEO-ROHAĽ MC s názvom "Ked ja bul v Šarišu." Na magneto-fónovej kaz. sme si mohli vypočuť 12 piesni so spevom I. Hanisovej, H. Biľovej, S. Pitucha, S. Polča a M. Rimarčíka. Ked ja bul v Šarišu

14. Piati muzikanti z Čirča - Andrej Čerka, Michal Kolcun, Milan Gomoľák, , Anton Miko a vokál Andrea Gernátová prichádzajú po tretíkrát popularizovať ľudové piesne z Čirčanského regiónu. Na tejto mg. kazete, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 17piesni.

15. Zväz rusínov-ukrajincov SR, od roku 1973 uskutočňuje prehliadku spevákov ľudových piesni pod názvom "Makovická struna". V roku 1995 hudobné vydavateľstvo zabezpečovalo ozvučenie tohto podujatia a zároveň z toho najlepšieho vydalo vydalo MC s 28 piesňami.

16. Po prvýkrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla mg. kazeta s rokovou hudbou. Pätica muzikantov - J. Jamrich- spev a gitara, R. Kašiar- gitara, P. Rosa- baso-vá gitara, J. Potančok- saxofón, R. Roskoš- bicie a šiesty hosť - R. Petrovič- klávesy nahrala a naspievala 11 piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
17. TONIC z Bardejova sa predstavuje svojou treťou mg. kazetou, na ktorej nájdeme 25 ľudových piesni. Tento titul bol vydaný v hud. vyd. VIDEOROHAĽ. MC Tonic 3. už nieje v predaji, no piesne si vypočujete na CD Tonic výber /výber z 1.-5. MC/, alebo na youtube kanále VIDEOROHAĽ. Hej, prid donas

predaj na USB
18. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východoslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. Roku 1996 štvorica rómskych muzikantov - Marián Bilý, Milan Miko, Jiři Cina a Ladislav Bilý vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album. Romes nakamel

19. V roku 1996 hudobné vydavateľstvo VIDEOROHAĽ vydalo magnetofónovú kazetu speváckej skupiny ONDA-VANČEK z Trebišova. Malí speváci - Lenka Katka, Peter, Gabriela, Katarína, Táňa, Jarmila, Katarína a Viktor za-spievali, s textami Andreja a Lenky Pačutových 13 piesni.

predaj na USB
20. Rudo Smoter - osobnosť bytostne spätá s ľudovou piesňou, či je to ukrajinská, rusínska, šarišská, alebo zemplínska. Roku 1996 vydáva v hudobnom vydava-teľstve VIDEOROHAĽ magnetofónovú kazetu s 14. piesňami spolu so svojim hosťom Máriou Mačoškovou Dolina, dolina

predaj na USB
21. Najdzeš me v karčme pod ..., to je názov tretej magnetofónovej kazety, ktorú folkovo folklórna satirická skupina DRIŠĽAK vydala, s 13 piesňami v hudobnom vy-davateľstve VIDEOROHAĽ. Obsadenie: Janko Jakubčin , Vilo Kalman, Paly Antuš, Peter Treciak a Miťo Basa.

22. Hudobné duo Táňa a Jano Pavelčákovci v roku 1997 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom Pani krčmárka. Dcéra s otcom Táňa s Janom nahrali a naspievali v rytmickej úprave 11 ľudových piesni.

predaj na USB
23. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Sola chardžom

predaj na USB
24. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Pro čave me

predaj na USB
25. Hudobná skupina BIKAVÉR z Nižného Hrušova v okresa Vranov na Topľou vydali roku 1997 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofónovú kazetu pod názvom Hrušovské hudaci. Podieľali sa na nej Ľubo Jurovčák, Robo Mikloš, Miro Marcin a Rado Hreško. A na hure

predaj na USB
26.Obec Čirč leží v nadmorskej výške 510 m na se-verozápadnom úpätí Čergovského pohoria, je známa tým, že v tam pôsobí viac výborných hudobných skupín. Jed-nou z prvých bola aj skupina JUNO, ktorá v roku 1998 vy-dala v hudob. vadavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretu MC. Javore, javore

predaj na USB
27. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Avela

predaj na USB
28. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Jilo mange rovelas

29. Hudobné duo Táňa a Jano Pavelčákovci v roku 1997 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju už druhú magnetofónovú kazetu pod názvom Pani krčmárka. Dcéra s otcom Táňa s Janom nahrali a naspievali v rytmickej úprave 15 ľudových piesni.

predaj na USB
30. Hudobná skupina Ton z Medzilaboriec - Michal Belej, Marán Dobda, Marek Gonos, Rasťo Šepták a Edo Hirka vydali v roku 1998 v hud. vydavat. VIDEOROHAĽ svoj prvý album. Na tejto mg. kazete ste si mohli vypočuť 15 piesni, ktoré vám ponúkame na Youtube kanále VIDEOROHAĽ. Tam za horoju