predaj na USB
1.Prvopočiatky folklórneho súboru Raslavičan siahajú do rokov 1920-21, no svoje prvé vystúpenie mal v roku 1931 v Prahe. Pod vedením Antona Konturu v roku 1993 vydali svoju prvú magnetofónovú kazetu v hudobnom vydavateľ- stve VIDEOROHAĽ, pod názvom "V Raslavicoch na valaľe". Na šebeskej rovni, tam še dzivče modli

predaj na USB
CD kúpiš tu
2. Ľudové piesne a tradície obce Kyjov žijú ešte aj v súčasnosti. Tu sa narodila a púť ľudovej speváčky začala Anka Šuťáková. Za sprievodu Štúdia-orchester Prešov naspievala rusínske piesne z obce Kyjov, ktoré vyšli na MC v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove. Čom ste ňa mamičko

predaj na USB
3. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku1993 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ, nahrali a naspievali 15 žartovných piesní. "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman a Bača. Rajbala

predaj na USB
4. Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin sú zapísaní ako speváci ľudovej rusínskej piesne. Doprevádza ich Ľudová hudba Šarišan. Na tomto albume, ktorý vyšiel v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 19 rusínských piesní. Šumnyj ja parobok

predaj na USB
5.Piati muzikanti z Čirča - Andrej Čerkala, Michal Kolcun, Ľuboslav Dufala, Michal Didik, Anton Miko a vokál Marta Pažúrová ako jední z prvých nahrali ľudové piesne elek-tronickými nástrojmi. Na tejto mag. kazete, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 19 ľud. piesní. A boľit ňa bolit

predaj na USB
6. Obľúbený hlas Hanky Hulejovej tentoraz môžete po-čúvať v netradičnej forme so súborom Radosť spod Sala-tína z magnetofónovej kazety, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ v roku 1995 pod názvom "Vretienko mi padá" s 13. nádhernými ľudovými piesňami. Ej, hora, hora...

predaj na USB
7. TONIC z Bardejova /Maroš Maxin, Ján Bilanin, Dušan Pribula, Ján Bražina, František Mihálik a speváčkaTatiana Vansová/ sa predstavuje svojou druhou magnetofónovou kazetou, na ktorej nájdeme 21 ľudových piesni. Tento titul bol vydaný v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Nechcu paradnoho

predaj na USB
8. Piati muzikanti z Čirča - Andrej Čerka, Michal Kolcun, Milan Gomoľák, , Anton Miko a vokál Andrea Gernátová ako jední z prvých nahrali ľudové piesne elektronickými nástrojmi. Na tejto magnetofónovej kazete, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 20 piesní. Kročkom, koňu, kročkom

predaj na USB
9. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku1993 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 15 žartovných piesní nahrali a naspievali piati "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman a Bača. Inzerát

predaj na USB
CD kúpiš tu
10.V hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ vydala svoju prvú magnetofónovú kazetu aj hudobná skupina Fortuna. Stanislav Bartko, Ján Bryndza, Marián Dunčák a Peter Kidala nám prinášajú 25 piesní. Keďže MC Fortuna už nieje v predaji, dá sa objednať CD ako výber Fortuna 1+2. Ej, popid Makovicu

predaj na USB
11.Od roku 1989 sa uskutočňuje súťažná prehliadka speváckych skupín. Hudobné vydavateľstvo vám prináša záznam z tejto akcie, konanej v roku 1995 na magnetofón. kazete. Na albume sa predstavilo 10 najlepších folklórnych speváckych skupín s 12 ľudovými piesňami. FS Barvinok

predaj na USB
CD kúpiš tu
12. Folklórna skupina Dubrova zo Zubného, najmenšej dedinky v okrese Humenné, vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album DUBROVA, DUBROVA. Vypočuť sme si na nej mohli 23 piesní. Dubrova, Dubrova

predaj na USB
13. Dychová hudba Kľušovanka pod vedením kapelníka Miroslava Vaška, vydala v hudobnom vydavateľ. VIDEO-ROHAĽ MC s názvom "Ked ja bul v Šarišu." Na magneto-fónovej kaz. sme si mohli vypočuť 12 piesní so spevom I. Hanisovej, H. Biľovej, S. Pitucha, S. Polča a M. Rimarčíka. Kľušovanka

predaj na USB
14. Piati muzikanti z Čirča - Andrej Čerkala, Michal Kolcun, Milan Gomoľák, , Anton Miko a vokál Andrea Gernátová prichádzajú po tretíkrát popularizovať ľudové piesne z Čirčanského regiónu. Na tejto mg. kazete, ktorá vyšla v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je 17piesní.

15. Zväz rusínov-ukrajincov SR, od roku 1973 uskutočňuje prehliadku spevákov ľudových piesni pod názvom "Makovická struna". V roku 1995 hudobné vydavateľstvo zabezpečovalo ozvučenie tohto podujatia a zároveň z toho najlepšieho vydalo vydalo MC s 28 piesňami.

16. Po prvýkrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla mg. kazeta s rokovou hudbou. Pätica muzikantov - J. Jamrich- spev a gitara, R. Kašiar- gitara, P. Rosa- baso-vá gitara, J. Potančok- saxofón, R. Roskoš- bicie a šiesty hosť - R. Petrovič- klávesy nahrala a naspievala 11 piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
17. TONIC z Bardejova sa predstavuje svojou treťou mg. kazetou, na ktorej nájdeme 25 ľudových piesni. Tento titul bol vydaný v hud. vyd. VIDEOROHAĽ. MC Tonic 3. už nieje v predaji, no piesne si vypočujete na CD Tonic výber /výber z 1.-5. MC/, alebo na youtube kanále VIDEOROHAĽ. Hej, prid donas

predaj na USB
18. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východoslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. Roku 1996 štvorica rómskych muzikantov - Marián Bilý, Milan Miko, Jiři Cina a Ladislav Bilý vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album. Romes nakamel

19. V roku 1996 hudobné vydavateľstvo VIDEOROHAĽ vydalo magnetofónovú kazetu speváckej skupiny ONDA-VANČEK z Trebišova. Malí speváci - Lenka Katka, Peter, Gabriela, Katarína, Táňa, Jarmila, Katarína a Viktor za-spievali, s textami Andreja a Lenky Pačutových 13 piesni.

predaj na USB
20. Rudo Smoter - osobnosť bytostne spätá s ľudovou piesňou, či je to ukrajinská, rusínska, šarišská, alebo zemplínska. Roku 1996 vydáva v hudobnom vydava-teľstve VIDEOROHAĽ magnetofónovú kazetu s 14. piesňami spolu so svojim hosťom Máriou Mačoškovou Dolina, dolina

predaj na USB
21. Najdzeš me v karčme pod ..., to je názov tretej magnetofónovej kazety, ktorú folkovo folklórna satirická skupina DRIŠĽAK vydala, s 13 piesňami v hudobnom vy-davateľstve VIDEOROHAĽ. Obsadenie: Janko Jakubčin , Vilo Kalman, Paly Antuš, Peter Treciak a Miťo Basa.

22. Hudobné duo Táňa a Jano Pavelčákovci v roku 1997 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom Pani krčmárka. Dcéra s otcom Táňa s Janom nahrali a naspievali v rytmickej úprave 11 ľudových piesni.

predaj na USB
23. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Sola chardžom

predaj na USB
24. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Pro čave me

predaj na USB
25. Hudobná skupina BIKAVÉR z Nižného Hrušova v okresa Vranov na Topľou vydali roku 1997 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofónovú kazetu pod názvom Hrušovské hudaci. Podieľali sa na nej Ľubo Jurovčák, Robo Mikloš, Miro Marcin a Rado Hreško. A na hure

predaj na USB
26.Obec Čirč leží v nadmorskej výške 510 m na se-verozápadnom úpätí Čergovského pohoria, je známa tým, že v tam pôsobí viac výborných hudobných skupín. Jed-nou z prvých bola aj skupina JUNO, ktorá v roku 1998 vy-dala v hudob. vadavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretu MC. Javore, javore

predaj na USB
27. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Avela

predaj na USB
28. Rómske tanečné a ľudové piesne v modernej úprave vydalo hud. vydavateľstvo VIDEOROHAĽ . Predstavujú sa na ňom Marek Lacko - bicie, Milan Tirpak - basová gita-ra, Dezider Tancoš - sólo klávesy, Ladislav Tancoš - kláve-sy, Jozef Kešeľ - gitara, Viliam Lacko a Marián Cigán - spev. Jilo mange rovelas

29. Hudobné duo Táňa a Jano Pavelčákovci v roku 1997 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju už druhú magnetofónovú kazetu pod názvom Pani krčmárka. Dcéra s otcom Táňa s Janom nahrali a naspievali v rytmickej úprave 15 ľudových piesni.

predaj na USB
30. Hudobná skupina Ton z Medzilaboriec - Michal Belej, Marán Dobda, Marek Gonos, Rasťo Šepták a Edo Hirka vydali v roku 1998 v hud. vydavat. VIDEOROHAĽ svoj prvý album. Na tejto mg. kazete ste si mohli vypočuť 15 piesni, ktoré vám ponúkame na Youtube kanále VIDEOROHAĽ. Tam za horoju