31. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov výcho-doslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Štvorica muzikantov Terni a Malého Slivníka Fran-tišek Bandy, Dezider Pohlodko, Jaroslav Džobák a Miloš Giňa nahrali svoju prvú mg. kazetu - Gipsy Bango 1.

predaj na USB
32. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východosl. regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. V hudob-nom vyd. VIDEOROHAĽ vyšla aj mg. kazeta Gipsy z Pav-loviec 5, obsadenie- Milan Tirpak, Dezider Tancoš, La-dislav Tancoš, Jozef Kešeľ, Viliam Lacko a Marián Cigán. Rovav katar phirav

predaj na USB
33. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východosl. regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. V hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla aj mg. kazeta Gipsy z Pavloviec 6, obsadenie- Milan Tirpak, Dezider Tancoš, La-dislav Tancoš, Jozef Kešeľ, Viliam Lacko a Marián Cigán. Jovji rokľa

predaj na USB
34. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov výcho-doslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Štvorica muzikantov Terni a Malého Slivníka Fran-tišek Bandy, Dezider Pohlodko, Jaroslav Džobák a Miloš Giňa nahrali svoju druhú mg. kazetu - Gipsy Bango 1. .

predaj na USB
35. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. 36. Bilý Marián - Marfy- gitara, spev, Miko Milan - klávesy, spev, Miko Dušan - klávesy, Miko Michal - bicie, Miko Jaroslav - bass, to je skupina WORHYJ-MARFY.

predaj na USB
36. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. 36. Bilý Marián - Marfy- gitara, spev, Miko Milan - klávesy, spev, Miko Dušan - klávesy, Miko Michal - bicie, Miko Jaroslav - bass, to je skupina WORHYJ-MARFY.

predaj na USB
CD kúpiš tu
37. TONIC z Bardejova sa predstavuje svojou štvrtou mg. kazetou, na ktorej nájdeme 17 ľudových piesni. Tento titul bol vydaný v hud. vyd. VIDEOROHAĽ. MC Tonic 4. už nieje v predaji, no piesne si vypočujete na CD Tonic výber /výber z 1.-5. MC/, alebo na youtube kanále VIDEOROHAĽ Švic mešačku, švic mi pekne

predaj na USB
38. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východosl. regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Štvorica muzikantov Terni a Malého Slivníka Fran-tišek Bandy, Dezider Pohlodko, Jaroslav Džobák Rudolf Gregor a Miro Bandy nahrali svoju tretiu mg. kazetu - Gipsy Bango. Lavutaris

predaj na USB
39. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východosl. regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. V hudob. vyd. VIDEOROHAĽ vyšla aj mg. kazeta Gipsy z Pavloviec 7, kde nahrali a naspievali 10 obsadenie- Ladislav Tancoš, Jozef Kešeľ, Viliam Lacko a Marián Cigán.

predaj na USB
40. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východosl. regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. V hudob. vyd. VIDEOROHAĽ vyšla aj mg. kazeta Gipsy z Pavloviec 7, kde nahrali a naspievali 10 obsadenie- Ladislav Tancoš, Jozef Kešeľ, Viliam Lacko a Marián Cigán.

predaj na USB
41. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. Roku 1998 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla na mg. kazeta, ktorú naspieval Marián Bilý v disco rytme. Programovanie - Viliam. Šinaľ a Ing. Miro Petruš. Čierny som/Deravá chyža

predaj na USB
42. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku1998 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 12 žartovných piesni nahrali a naspievali piati "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman , Bača.

predaj na USB
43. je poradové číslo nosiča, ktoré bolo vydané v hu-dobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Roku 1999 vznikla magnetofónová kazeta hudobnej skupiny DYNAMIC z Osikova, Ing. J. Kvokačka, F. Kubina, J. Mačejovský, M. Putnocký a J. Šinaľová nahrali a naspievali 17 piesni A na hure agáty/Kone mam na jarcu

predaj na USB
44. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slove-nska. Hovorí sa, že nevidiaci majú vyvinutý, na úkor očí iný zmysel. To platí aj pre nevidiaceho Juraja Adama. V roku 1999 hud. sk. "Gipsy Koro" vydala MC s 13. pesňami. Mix čardášov

predaj na USB
45. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slove-nska. Hovorí sa, že nevidiaci majú vyvinutý, na úkor očí iný zmysel. To platí aj pre nevidiaceho Juraja Adama. V roku 1999 hud. sk. "Gipsy Koro" vydala MC s 13. pesňami

predaj na USB
46. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. Rómske piesne v podaní Gipsy Artep - Garanský si môžeme vypočuť na youtube  kanáli Videorohal.Vydané boli roku 1999 v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Karčmica

47. TONIC z Bardejova sa predstavuje svojou prvou mg. kazetou, na ktorej nájdeme 14 ľudových piesni. Tento titul pod názvom "Dze še kuri..."bol vydaný roku 1999 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Obsadenie: D. Pribula, J. Bilanin, J. Bražina, M. Maxin, F. Mihalik

predaj na USB
48. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. Veselé a rezké rómske piesne nám prináša Romano ľudovo bašaven - MIKOVCI. MC už žiaľ nieje v predaji, no tieto piesne si môžete vypočuť v CD Fortuna + Mikovci. Mižo

predaj na USB
49. V poradí 49. titulom v poradí portfólia vydaných nosi-čov hudobného vydavateľstva VIDEOROHAĽ je hudobná skupina Epilóg zo Svidníka a mg. kazeta pod názvom "Mamko moja doroha".Vladislav Sľuk,- klávesové nástroje, spev, Ivo Rodák - sólo spev a Milan Kaliňák - gitara a spev, Plavaj vinočku

predaj na USB
50. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. Hudobná skupina DAXON /M.Holub, D. Luco, P. Pužo, M. Pužo a V. Surmaj vydala svoje prvú mg. ka-zetu s 21 piesňami v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ . Romale

51. Svätá božia liturgia Jána Zlatoústeho je najčastejšie slávenou liturgiou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Na tejto magnet. kazete, ktorá bola vydaná v hu-dobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ účinkuje mužský spevácky zbor pravoslavnoho chrámu Presviatoj Trojici vo Svidníku.

predaj na USB
52. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Sloven-ska. MC, ktorá vyšla v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAL obsahuje 18 piesni. Obsadenie - Milan Ferenc, Imrich, Slavomír a Milan Feri, Imrich Kroka a Marek Kotlár.

predaj na USB
53. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. V hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla v roku 2000 mg. kazeta Gipsy Pedro 2. ObsadenieV. Jakub, P. Kelemán, P. Dudy, M. Fernc, L. Balog.

predaj na USB
54. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východoslovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slovenska. Hudobná skupina Gipsy Tancoš vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju 9. mg. kazetu, na ktorej bolo nahratých 20. pesni.

predaj na USB
55. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Gipsy Koro 16, to je ďalší album nevidiaceho Juraja Adama, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ, na ktorom je 18 piesni.

predaj na USB
56. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Gipsy Majo - Jožo vydadáva v hudobnom vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofónovú kazetu s 23. pesničkami.

predaj na USB
57. Ton z Medzilaboriec je hudobná skupina, ktorá v hudobnom vydavteľstve VIDEOROHAĽ, vydáva už svoju druhú magnetofónový kazetu. Hudobníci Michal Belej, Marek Gonos, Rasťo šepták, Marián Dobda, Edo Hirka nahrali 20 rusínskych a ukrajinských piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
58. TONIC z Bardejova sa predstavuje svojou piatou mg. kazetou, na ktorej nájdeme 17 ľudových piesni. Tento titul bol vydaný v hud. vyd. VIDEOROHAĽ. MC Tonic 5. už nieje v predaji, no piesne si vypočujete na CD Tonic výber /výber z 1.-5. MC/, alebo na youtube kanále VIDEOROHAĽ.piatou

predaj na USB
CD kúpiš tu
59.V hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ vydala svoju druhú magnetofónovú kazetu hudobná skupina Fortuna. Stanislav Bartko, Ján Bryndza, Marián Dunčák a Dušan Pipas nám prinášajú 25 piesni. Keďže MC Fortuna už nieje v predaji, dá sa objednať CD ako výber Fortuna 1+2. Široký jarek

predaj na USB
60. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Žehra Safary vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju siedmu magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 20. pesni.