181. Prvé verejné vystúpenie skupiny Medium z Čirča sa uskutočnilo 7.7.2007 v obci Vislanka. Po piatich rokoch svojho pôsobenia nahrávajú v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ v Bardejovskej N. Vsi svoje už štvrté CD so 17-timi piesňami, ktoré nesie názov Špivam sobi špivanočku...

CD kúpiš tu
182. Štvorica mladých hudobníkov Tomáš Bakoš - spev, klávesy, akordeón, Michaela Čopjaková - spev, Peter Rybovič - spev, klávesy, akordeón, husle a Dávid Juraško - spev bicie nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejovskej Novej Vsi svoj prvý album. Rok: 2012

CD kúpiš tu
V poradí 183. titulom, ktorý vyšiel roku 2011 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je album speváckej folklórnej skupiny z Udavského. Spevácka folklórna skupina vznikla v roku 2009. Pre obyvateľov obce je charakteristické sotá-cke nárečie. CD prináša 22. piesni, dve zložil Ľ. Behúň

CD kúpiš tu
184. Juventus - hudobná skupina z Bardejova nahrala a naspievala svoje prvé CD v hudobnom štúdiu VIDEORO-HAL v Bardejovskej Novej Vsi. Na tomto albume, ktoré vy-šlo v roku 2012 si môžeme vypočuť 19 ľudových piesni z východného Slovenska v súčasnej úprave.

CD kúpiš tu
185.Dynamix vznikol v roku 2009 v Prešove ako folková (svadbová) hudobná skupina. V roku 2012 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEPOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Pijme chlapci. Štvorica muzikantov - Matúš, Ladislav, Anton a Tomáš na CD prinášajú 20 piesni.

186. Spoločnosť Bélu Kélera (ďalej len "SBK") vznikla v Bardejove roku 2014, aby oživovala hudobný odkaz hu-dobného skladateľa - bardejovského rodáka Bélu Kélera.. V hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšiel album Štátnej filharmónie Košice po názvom Spomienky na Bardejov.

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210