Adresa :

VIDEOROHAĽ štúdio a vydavateľstvo                                                        Potočná 3329 / 18, 085 01 Bardejov Slovakia

Telefón:  +421 907 947 938,                                                

Office: +421 54 472 80 72

Webstránka: www.videorohal.com
E-mail: info@videorohal.com