181. Prvé verejné vystúpenie skupiny Medium z Čirča sa uskutočnilo 7.7.2007 v obci Vislanka. Po piatich rokoch svojho pôsobenia nahrávajú v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ v Bardejovskej N. Vsi svoje už štvrté CD so 17-timi piesňami, ktoré nesie názov Špivam sobi špivanočku...

CD kúpiš tu
182. Štvorica mladých hudobníkov Tomáš Bakoš - spev, klávesy, akordeón, Michaela Čopjaková - spev, Peter Rybovič - spev, klávesy, akordeón, husle a Dávid Juraško - spev bicie nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejovskej Novej Vsi svoj prvý album. Rok: 2012

CD kúpiš tu
V poradí 183. titulom, ktorý vyšiel roku 2011 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je album speváckej folklórnej skupiny z Udavského. Spevácka folklórna skupina vznikla v roku 2009. Pre obyvateľov obce je charakteristické sotá-cke nárečie. CD prináša 22. piesni, dve zložil Ľ. Behúň

CD kúpiš tu
184. Juventus - hudobná skupina z Bardejova nahrala a naspievala svoje prvé CD v hudobnom štúdiu VIDEORO-HAL v Bardejovskej Novej Vsi. Na tomto albume, ktoré vy-šlo v roku 2012 si môžeme vypočuť 19 ľudových piesni z východného Slovenska v súčasnej úprave.

CD kúpiš tu
185.Dynamix vznikol v roku 2009 v Prešove ako folková (svadbová) hudobná skupina. V roku 2012 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEPOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Pijme chlapci. Štvorica muzikantov - Matúš, Ladislav, Anton a Tomáš na CD prinášajú 20 piesni.

186. Spoločnosť Bélu Kélera (ďalej len "SBK") vznikla v Bardejove roku 2014, aby oživovala hudobný odkaz hu-dobného skladateľa - bardejovského rodáka Bélu Kélera.. V hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšiel album Štátnej filharmónie Košice po názvom Spomienky na Bardejov.

CD kúpiš tu
187. Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin sú zapísaní v našich srdciach, ako populárni speváci ľudovej rusínskej piesne. Doprevádza ich Ľudová hudba Šarišan. Na tomto albume sú pridané aj rusínske piesne z oblasti obce Zub-né, ktoré naspievala a nahrala FS DUBROVA zo Zubného.

188. Folklórny súbor Hermanovčan svojim repertoárom mapuje folklórne zvyky Hermanoviec a blízkeho okolia. Hermanovčan založil v roku 1967 Pavol Ragančik, bývalý tanečník folklórneho súboru Zemplín. Roku 2012 vydali v hud. vyd. VIDEOROHAĽ album pod názvom Uzka dražka.

CD kúpiš tu
189. A na Voli dobre žic, jest palenky, jest co pic..., a Voľančani sebe žijú jak jedna rodzina to sú názvy prvého a druhého albumu hud. skup. Synkopy, ktoré vyšli v hud. vy-davateľ. VIDEOROHAĽ, no v predaji, ponúkame vám však výber toho najlepšieho z oboch albumov Synkopy 1+2.

CD kúpiš tu
190. Album Teho roku na jarmoku je dielom muzikantov - Mikovci, ktorí sa podieľali na hudbe a chlapci s Fortuny, ktorí naspievali väčšinu piesni. Rómske piesne nám pri-náša aj Romano ľudovo bašaven MIKOVCI. MC nieje v pre-daji, no piesne si môžete vypočuť z CD Fortuna + Mikovci.

CD kúpiš tu
191. Ľudové piesne a tradície obce Kyjov, žijú ešte aj v súčasnosti. Tu sa narodila a púť ľudovej speváčky začala Anka Šuťáková. Za sprievodu Štúdia-orchester Prešov naspievala rusínske piesne z obce Kyjov, ktoré vyšli na MC aj CD v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove.

192. titulom , ktorý vyšiel roku 2013 v hudobnom vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ je Carmen, pod názvom "Carmen 22". Na albume nájdeme 23 piesni. Účinkujú: Jozef Ivanč - bicie, Milan Džupin - Gitara, Mgr. Miloš Stronček - husle, Miro Hvizd - klávesy a Michal Kanaloš - saxofón.

CD kúpiš tu
193. Prvá akcia hud. skup. ATLETIC sa konala v Plavči na Veľkonočný pondelok roku 2012. Roku 2013 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAL prvý album pod názvom „Krásna hudba svetom sa šíri…“ Nájdete na ňom 17 piesni. Okrem ľudových sú na ňom aj autorské piesne.

194. Pätica mladých a talentovaných hudobníkov - Dávid Maťaš, Marianna Štefaníková, Pavol Marcin, Barbara Šala-múnová a Lukáš Jacko to je cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec, ktorá nahrala roku 2013 v hud. štúdiu VIDEO-ROHAL album pod názvom "Všetci tancujú a spievajú".

195. Hudobná skupina Armis pochádza z Belej nad Cirochou a jej vznik siaha do roku 1993. Roku 2013 vydala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ album pod Názvom "Na ulici banda hraje". Natomto CD sme si mohli vypočuť 21 šarišských a rusínskych ľudových piesni.

196. Ked ja nadešol do kraja je názov CD, ktorý vyšiel v hud. vyd. VIDEOROHAĽ. Nájdeme na ňom autorské piesne Jána Šoltésa. Naspievali ich: Ondrej Kandráč, Štefan Štec, Viktor Ťazko, Ľubimír Šimčík, Ondrej Majer, Matej Sagan, Anton Kontura a Jozef Hrušovský. Hrá ĽH Stana Baláža.

CD kúpiš tu
197. Parobci od Košic, i zo sela,sme Samson kapela, štvorka skvelá, to sú úvodné slová prvej piesne na CD hudobnej skupiny Samson, ktorá roku 2013 nahrala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Skvelá štvorka". Nájeme na ňom 23 piesni.

198. Kapela EXOTIK vznikla v septembri 2010. Kapelu tvoria Dávid Blicha, Tomáš Kekeľ, Matúš Ivanč a Branislav Timan. Roku 2013 vydala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album “Ja chlopec molodyj”. CD tvorí 18 rusínskych piesni.

CD kúpiš tu
199. Avalon je hudobná skupina pozostávajúca z troch členov - Radovan Šašala, Jozef Veselovský a Jaroslav Kaľata. Roku 2012 vydali v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ svoj prvý album, ktorý nazvali "Daj, že mi Ha-ničko". Nájdeme na ňom 14 piesni - rusínske, šarišské...

CD kúpiš tu
200. Traja muzikanti z hudobnej skupiny Flam Ján Štorifa, Peter Keleš a Marián Ocetník roku 2013 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje druhý album pod názvom "Nebudu tu, pidu dalej" . Toto CD začína piesňou "Živite ľudije" a nájdeme na ňom 19 piesni.

CD kúpiš tu
201. Východniarske piesne v podaní Jána Bryndzu, Júliusa Mihaľa, Dušana Pipasa, a Jakuba Jacka. Skvelé pokračovanie Fortuny nadväzujúce na predchádzajúce štyri tituly, ktoré vyšli v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ z Bardejova. Na albume nájdeme 35 piesni.

CD kúpiš tu
202. Výkonní umelci hudobnej skupiny LUČANČANI: Marek Malik, Mašlej Jozef, Strončeková Michaela. Roku títo traja muzikanti vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ z Bardejova svoje prvá album pod názvom "Ani vi, ani ja". Na tomto CD nájdeme 19 šaišských piesni.

CD kúpiš tu
203. Prvé verejné vystúpenie skupiny Medium z Čirča sa uskutočnilo 7.7.2007 v obci Vislanka. Po siedmich rokoch svojho pôsobenia nahrávajú v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ v Bardejove svoje už piate CD, ktoré nesie názov Novij rik. Na albume nájdeme 18 rusínskych piesni

CD kúpiš tu
204. Na tomto CD, ktoré vyšlo v hud. vyd. VIDEOROHAĽ v Bardejove, DSF Porubjan pod názvom Ej hore tim Vihor-ľetom si môžeme vypočuť 28 piesni. Dedinská FS PORU-BJAN, ktorá v roku 2013 oslávila 40-té výročie svojho vzniku uchováva ľudové tradície pre budúce generácie

CD kúpiš tu
205. Folklórna skupina Torička z obce Abrahámovce v okrese Bardejov, ktorá svojimi vystúpeniami poteší všet-kých ľudí, ktorí majú radi folklór. Kus svojho srdca vložili aj do svojho prvého albumu, krorý vyšiel v hudobnom vy-davateľstve VIDEOROHAĽ. Hrajú Muzikanci Raslavicke.

206. Prvé tóny hudobnej skupina JUNIOR z Kamienky za-čali znieť už v roku 1995. Roku 2007 po troch úspešných tituloch vydali v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Barde-jove svoj štvrtý album pod názvom "Duje viter, duje". Na-hrali a naspievali na ňom 19 veselých rusínskych piesni.

CD kúpiš tu
207. František Lizák sa narodil pod krásnymi štítmi Vyso-kých Tatier v obci Lendak. Ako samouk už v mladom veku hrával na heligónke a rád spieval goralske piesne. Roku 2013 vydal v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Guroľ jo se guroľ" s 28. piesňami.

CD kúpiš tu
208. Hudobná skupina TENDER /D. Blizman, M. Dond-kovská, J. Kubuš a L. Mydlár/ vznikla približne v roku 1999. Pochádza zo Spiša, priamo z pod Spišského Hradu. Roku 2013 vydala svoj prvý album v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove. Na CD-čku nájdeme 14 piesni.

CD kúpiš tu
209. FS Maľcovčanky je ženská spevácka skupina, ktorá vznikla v roku 2008 a prvýkrát vystúpila pri príležitosti 670. výročia vzniku obce Malcov. Roku 2013 natočili v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Nad Maľcovom ľipa". Na tomto CD je 32 piesni.

CD kúpiš tu
210. FS Lipka z obce Kružlov (okr. Bardejov) nahráva v hudobnom štúdiu v Badrejove svoj prvý album pod názvom "Poniže Kružlova tam most murovanyj". Na tomto CD nájdeme 29 piesni Doprevádza Ľudová hudba Muzikanci raslavicke, na akordeóne hrá Stanislav Popik.