predaj na USB
181. Prvé verejné vystúpenie skupiny Medium z Čirča sa uskutočnilo 7.7.2007 v obci Vislanka. Po piatich rokoch svojho pôsobenia nahrávajú v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ v Bardejovskej N. Vsi svoje už štvrté CD so 17-timi piesňami, ktoré nesie názov Špivam sobi špivanočku...

CD kúpiš tu
182. Štvorica mladých hudobníkov Tomáš Bakoš - spev, klávesy, akordeón, Michaela Čopjaková - spev, Peter Rybovič - spev, klávesy, akordeón, husle a Dávid Juraško - spev bicie nahrali v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ v Bardejovskej Novej Vsi svoj prvý album. Rok: 2012

CD kúpiš tu
V poradí 183. titulom, ktorý vyšiel roku 2011 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je album speváckej folklórnej skupiny z Udavského. Spevácka folklórna skupina vznikla v roku 2009. Pre obyvateľov obce je charakteristické sotá-cke nárečie. CD prináša 22. piesni, dve zložil Ľ. Behúň

CD kúpiš tu
184. Juventus - hudobná skupina z Bardejova nahrala a naspievala svoje prvé CD v hudobnom štúdiu VIDEORO-HAL v Bardejovskej Novej Vsi. Na tomto albume, ktoré vy-šlo v roku 2012 si môžeme vypočuť 19 ľudových piesni z východného Slovenska v súčasnej úprave.

CD kúpiš tu
185.Dynamix vznikol v roku 2009 v Prešove ako folková (svadbová) hudobná skupina. V roku 2012 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEPOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Pijme chlapci. Štvorica muzikantov - Matúš, Ladislav, Anton a Tomáš na CD prinášajú 20 piesni.

CD kúpiš tu
184. 186. Spoločnosť Bélu Kélera (ďalej len "SBK") vznikla v Bardejove roku 2014, aby oživovala hudobný odkaz hu-dobného skladateľa - bardejovského rodáka Bélu Kélera.. V hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšiel album Štátnej filharmónie Košice po názvom Spomienky na Bardejov.

CD kúpiš tu
187. Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin sú zapísaní v našich srdciach, ako populárni speváci ľudovej rusínskej piesne. Doprevádza ich Ľudová hudba Šarišan. Na tomto albume sú pridané aj rusínske piesne z oblasti obce Zub-né, ktoré naspievala a nahrala FS DUBROVA zo Zubného.

predaj na USB
188. Folklórny súbor Hermanovčan svojim repertoárom mapuje folklórne zvyky Hermanoviec a blízkeho okolia. Hermanovčan založil v roku 1967 Pavol Ragančik, bývalý tanečník folklórneho súboru Zemplín. Roku 2012 vydali v hud. vyd. VIDEOROHAĽ album pod názvom Uzka dražka.

CD kúpiš tu
189. A na Voli dobre žic, jest palenky, jest co pic..., a Voľančani sebe žijú jak jedna rodzina to sú názvy prvého a druhého albumu hud. skup. Synkopy, ktoré vyšli v hud. vy-davateľ. VIDEOROHAĽ, no v predaji, ponúkame vám však výber toho najlepšieho z oboch albumov Synkopy 1+2.

CD kúpiš tu
190. Album Teho roku na jarmoku je dielom muzikantov - Mikovci, ktorí sa podieľali na hudbe a chlapci s Fortuny, ktorí naspievali väčšinu piesni. Rómske piesne nám pri-náša aj Romano ľudovo bašaven MIKOVCI. MC nieje v pre-daji, no piesne si môžete vypočuť z CD Fortuna + Mikovci.

CD kúpiš tu
191. Ľudové piesne a tradície obce Kyjov, žijú ešte aj v súčasnosti. Tu sa narodila a púť ľudovej speváčky začala Anka Šuťáková. Za sprievodu Štúdia-orchester Prešov naspievala rusínske piesne z obce Kyjov, ktoré vyšli na MC aj CD v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove.

predaj na USB
192. titulom , ktorý vyšiel roku 2013 v hudobnom vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ je Carmen, pod názvom "Carmen 22". Na albume nájdeme 23 piesni. Účinkujú: Jozef Ivanč - bicie, Milan Džupin - Gitara, Mgr. Miloš Stronček - husle, Miro Hvizd - klávesy a Michal Kanaloš - saxofón.

CD kúpiš tu
193. Prvá akcia hud. skup. ATLETIC sa konala v Plavči na Veľkonočný pondelok roku 2012. Roku 2013 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAL prvý album pod názvom „Krásna hudba svetom sa šíri…“ Nájdete na ňom 17 piesni. Okrem ľudových sú na ňom aj autorské piesne.

predaj na USB
194. Pätica mladých a talentovaných hudobníkov - Dávid Maťaš, Marianna Štefaníková, Pavol Marcin, Barbara Šala-múnová a Lukáš Jacko to je cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec, ktorá nahrala roku 2013 v hud. štúdiu VIDEO-ROHAL album pod názvom "Všetci tancujú a spievajú".

predaj na USB
195. Hudobná skupina Armis pochádza z Belej nad Cirochou a jej vznik siaha do roku 1993. Roku 2013 vydala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ album pod Názvom "Na ulici banda hraje". Natomto CD sme si mohli vypočuť 21 šarišských a rusínskych ľudových piesni.

predaj na USB
196. Ked ja nadešol do kraja je názov CD, ktorý vyšiel v hud. vyd. VIDEOROHAĽ. Nájdeme na ňom autorské piesne Jána Šoltésa. Naspievali ich: Ondrej Kandráč, Štefan Štec, Viktor Ťazko, Ľubimír Šimčík, Ondrej Majer, Matej Sagan, Anton Kontura a Jozef Hrušovský. Hrá ĽH Stana Baláža.

CD kúpiš tu
197. Parobci od Košic, i zo sela,sme Samson kapela, štvorka skvelá, to sú úvodné slová prvej piesne na CD hudobnej skupiny Samson, ktorá roku 2013 nahrala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Skvelá štvorka". Nájeme na ňom 23 piesni.

predaj na USB
198. Kapela EXOTIK vznikla v septembri 2010. Kapelu tvoria Dávid Blicha, Tomáš Kekeľ, Matúš Ivanč a Branislav Timan. Roku 2013 vydala v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album “Ja chlopec molodyj”. CD tvorí 18 rusínskych piesni.

CD kúpiš tu
199. Avalon je hudobná skupina pozostávajúca z troch členov - Radovan Šašala, Jozef Veselovský a Jaroslav Kaľata. Roku 2012 vydali v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ svoj prvý album, ktorý nazvali "Daj, že mi Ha-ničko". Nájdeme na ňom 14 piesni - rusínske, šarišské...

CD kúpiš tu
200. Traja muzikanti z hudobnej skupiny Flam Ján Štorifa, Peter Keleš a Marián Ocetník roku 2013 vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoje druhý album pod názvom "Nebudu tu, pidu dalej" . Toto CD začína piesňou "Živite ľudije" a nájdeme na ňom 19 piesni.

CD kúpiš tu
201. Východniarske piesne v podaní Jána Bryndzu, Júliusa Mihaľa, Dušana Pipasa, a Jakuba Jacka. Skvelé pokračovanie Fortuny nadväzujúce na predchádzajúce štyri tituly, ktoré vyšli v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ z Bardejova. Na albume nájdeme 35 piesni.

CD kúpiš tu
202. Výkonní umelci hudobnej skupiny LUČANČANI: Marek Malik, Mašlej Jozef, Strončeková Michaela. Roku títo traja muzikanti vydali v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ z Bardejova svoje prvá album pod názvom "Ani vi, ani ja". Na tomto CD nájdeme 19 šaišských piesni.

CD kúpiš tu
203. Prvé verejné vystúpenie skupiny Medium z Čirča sa uskutočnilo 7.7.2007 v obci Vislanka. Po siedmich rokoch svojho pôsobenia nahrávajú v hudobnom štúdiu VIDEO-ROHAĽ v Bardejove svoje už piate CD, ktoré nesie názov Novij rik. Na albume nájdeme 18 rusínskych piesni

CD kúpiš tu
204. Na tomto CD, ktoré vyšlo v hud. vyd. VIDEOROHAĽ v Bardejove, DSF Porubjan pod názvom Ej hore tim Vihor-ľetom si môžeme vypočuť 28 piesni. Dedinská FS PORU-BJAN, ktorá v roku 2013 oslávila 40-té výročie svojho vzniku uchováva ľudové tradície pre budúce generácie

CD kúpiš tu
205. Folklórna skupina Torička z obce Abrahámovce v okrese Bardejov, ktorá svojimi vystúpeniami poteší všet-kých ľudí, ktorí majú radi folklór. Kus svojho srdca vložili aj do svojho prvého albumu, krorý vyšiel v hudobnom vy-davateľstve VIDEOROHAĽ. Hrajú Muzikanci Raslavicke.

predaj na USB
206. Prvé tóny hudobnej skupina JUNIOR z Kamienky za-čali znieť už v roku 1995. Roku 2007 po troch úspešných tituloch vydali v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Barde-jove svoj štvrtý album pod názvom "Duje viter, duje". Na-hrali a naspievali na ňom 19 veselých rusínskych piesni.

CD kúpiš tu
207. František Lizák sa narodil pod krásnymi štítmi Vyso-kých Tatier v obci Lendak. Ako samouk už v mladom veku hrával na heligónke a rád spieval goralske piesne. Roku 2013 vydal v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Guroľ jo se guroľ" s 28. piesňami.

CD kúpiš tu
208. Hudobná skupina TENDER /D. Blizman, M. Dond-kovská, J. Kubuš a L. Mydlár/ vznikla približne v roku 1999. Pochádza zo Spiša, priamo z pod Spišského Hradu. Roku 2013 vydala svoj prvý album v hudob. vydavateľstve VIDEOROHAĽ v Bardejove. Na CD-čku nájdeme 14 piesni.

CD kúpiš tu
209. FS Maľcovčanky je ženská spevácka skupina, ktorá vznikla v roku 2008 a prvýkrát vystúpila pri príležitosti 670. výročia vzniku obce Malcov. Roku 2013 natočili v hudobnom štúdiu VIDEOROHAĽ svoj prvý album pod názvom "Nad Maľcovom ľipa". Na tomto CD je 32 piesni.

CD kúpiš tu
210. FS Lipka z obce Kružlov (okr. Bardejov) nahráva v hudobnom štúdiu v Badrejove svoj prvý album pod názvom "Poniže Kružlova tam most murovanyj". Na tomto CD nájdeme 29 piesni Doprevádza Ľudová hudba Muzikanci raslavicke, na akordeóne hrá Stanislav Popik.