predaj na USB
61. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Tino 3 zo Spišského Podhradia vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretiu magnet. kazetu, na ktorej bolo nahratých 18. piesni.

predaj na USB
62. . Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Culy vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 18. piesni.

predaj na USB
63. . Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Seak zo Zámutova vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju druhú magnet. kazetu, na ktorej bolo nahratých 20. piesni.

64.Pravoslávne vianočné koledy, ako magnetofónová kazeta vyšla roku 2000 v hudobnom vydavavateľstve VIDEOROHAĽ. Napieval ich v harmonizácii diakona Nikolaja Pavlika, pravoslávny mužský spevácky zbor sv. Serafima Sarovského.

predaj na USB
65. Tentokrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšli 3 magnetofónové kazety a ako ich názvy hovoria sú to výbery najlepších piesni z predošlých MC - Rolls, Ton z Medzilabiec, Tonic, Bikaver, Gipsy z Pavloviec, Epilóg, For-tuna, Juno a Dynamic. Na prvom výbere bolo 19 piesni.

predaj na USB
66. Tentokrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšli 3 magnetofónové kazety a ako ich názvy hovoria sú to výbery najlepších piesni z predošlých MC - Rolls, Ton z Medzilabiec, Tonic, Bikaver, Gipsy z Pavloviec, Epilóg, For-tuna, Juno a Dynamic. Na prvom výbere bolo 19 piesni.

predaj na USB
67. Tentokrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšli 3 magnetofónové kazety a ako ich názvy hovoria sú to výbery najlepších piesni z predošlých MC - Rolls, Ton z Medzilabiec, Tonic, Bikaver, Gipsy z Pavloviec, Epilóg, For-tuna, Juno a Dynamic. Na treťom výbere bolo 20 piesni.

predaj na USB
68. Folklórna skupina Kendičan z Kendíc, vznikla v r. 1972. Na začiatku to bola iba výlučne ženská spevácka skupina no teraz pôsobí aj mužská spevácka skupina pod vede-ním Márie Fejerčákovej. Roku 2000 v hudobnom . vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ bola vydané ich druhá mg. kazeta.

predaj na USB
69. Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe vznikla v roku 1977 na JRD Závadka pri Múzeu poľnohosp. tradí-cií v obci Hnojné so zameraním uchovávať ľudové tradície a ľudové piesne. Roku 2000 v hudob. vyd. VIDEOROHAĽ vydali svoje prvé CD pod názvom "Špivaju Hnojňaňe".

predaj na USB
CD kúpiš tu
70. Hudobná skupina Prospekt vznikla v 80-tych minulého storočia, svoj prvý album vydali roku 2001 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ pod názvom Kačmarečko pri furmancu. MG. kazeta už nieje v predaji, no najlepšie piesne sú však na CD Prospekt 1+2+3

predaj na USB
71. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Daxon vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju piatu magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 21. piesni.

predaj na USB
72. Ako v poradí 72. titul v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla magnetofónova kateta Kappa pod názvom Kec ja išol od Vranova. Muzikanti z Vranova - Jozef Streňo, Peter Pastir, Lucia Krýdová, Jozef Sobota a Pavol Streňo nahrali a naspievali 23 piesni.

predaj na USB
73. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Soľatar Koro 2 vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 11. piesni.

predaj na USB
CD kúpiš tu
74.Hudobná skupina Problem z Kruľova vydala v roku 2001 svoju prvú magnetofónovú kazetu v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. MC už nie je v predaji, preto vám ponúkame CD Problém 1+2, na ktorom nájdete takmer všeky piesne z tohoto albumu.

predaj na USB
75. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Seak vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretiu magnetofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 18. piesni.

predaj na USB
76. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku 2001 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 14 žartovných piesni nahrali a naspievali piati "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman , Bača.

predaj na USB
77. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Bango vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju šiestu magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 18 piesni.

predaj na USB
78. Roku 1986 vznikla hudobno-spevácka skupina s cieľom oživovať kultúrne tradície nášho ľudu. Audioka-zeta, ktorá bola vydaná v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ, pod názvom "Pid Svidnickym mostom" vznikla pri príležitosti 15-výročia vzniku.

predaj na USB
79. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Hunkocistar Šogora vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú mag-netofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 14 piesni.

predaj na USB
80. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku 2003 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 14 žartovných piesni nahrali a naspievali tentokrát v disko prevedení.

predaj na USB
81. V hudobnom vydavateľstve roku 2002 vydali svoju prvú magnetofónovú kazetu Peter Oravec, Tomáš Oravec a Pavol Oravec. Hudobná skupina z Čane Rytmic na nej nahrala a naspievala 22 ľudových piesni.

predaj na USB
82. Album Teho roku na jarmoku je dielom vynikajúcich muzikantov - Mikovci, ktorí sa podieľali na hudbe, v ktorej cítiť rómsky naturál a chlapci s Fortuny, ktorí naspievali väčšinu piesni. Ako hosť prispela aj Marianna Železná

predaj na USB
83. Hudobná kupina Rolland datuje svoju históriu od roku 2000. Jej členovia sú rodákmi z malebnej rusínskej obce Čirč.V roku 2002 vydali v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ svoje druhé CD pod názvom Čirčanka, pre-krásnyj jaročok na ktorom si môžeme vypočuť 15 piesni.

predaj na USB
84. titulom, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Gipsy Mikovci bend.Michal Miko - gitara, Milan Miko - klávesy, Jaroslav Miko - klávesy a Anton Čech - basová gitara nahrali a naspievali 12 piesni. Hudbu a text takmer k všetkým piesňam napísali bratia Mikovci.

predaj na USB
85. Hudobná kupina Rolland z Čirča datuje svoju históriu od roku 2000. Jej členovia sú rodákmi z malebnej rusín-skej obce Čirč.V roku 2001 vydali v hudobnom vydavateľ-stve VIDEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Oj, Čirčane, na ktorom si nahrali a naspievali 16 rusínskych piesni. Ked sobi podumam

predaj na USB
86. Z nevyčerpateľnej studnice ľudových piesni Andreja Majera, alebo Topľanského parobka vám ponúkame jeho tretie MC aj CD, ktoré vyšli v hud. vydavateľstve VIDEORO-HAĽ s 22-mi piesňami. Svoje piesne rád spieval a do-prevádzal na akordeóne pri rôznych oslavách a jubileách Pil som vínko

predaj na USB
88. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy klasik Hlinatar vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofán. kazetu, na ktorej bolo nahratých 12 piesni. Evo

predaj na USB
89. Už 35 rokov Topľanský parobek alias Andrej Majer odprevádza mladomanželov na sobáš. Tentokrát pred-stavuje aj so svojou hudobnou skupinou VÝCHOD na al-bume s 22-mi piesňami"Ked hrá východ na vešeľu", ktorý vyšliel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

predaj na USB
CD kúpiš tu
90. A na Voli dobre žic, jest palenky, jest co pic...., to je názov prvého albumu hudobnej skupiny Synkopy, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Hudobná skupina Synkopy začala písať svoj príbeh už v roku 1999. Jaro Šoltés mlad.., Jaro Šoltés st. a Eva a Peter Krakovskí A na voľi

predaj na USB
91. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Bango vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju siedmu magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 14 piesni.