61. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Tino 3 zo Spišského Podhradia vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretiu magnet. kazetu, na ktorej bolo nahratých 18. piesni.

62. . Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Culy vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 18. piesni.

63. . Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Seak zo Zámutova vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju druhú magnet. kazetu, na ktorej bolo nahratých 20. piesni.

64.Pravoslávne vianočné koledy, ako magnetofónová kazeta vyšla roku 2000 v hudobnom vydavavateľstve VIDEOROHAĽ. Napieval ich v harmonizácii diakona Nikolaja Pavlika, pravoslávny mužský spevácky zbor sv. Serafima Sarovského.

65. Tentokrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšli 3 magnetofónové kazety a ako ich názvy hovoria sú to výbery najlepších piesni z predošlých MC - Rolls, Ton z Medzilabiec, Tonic, Bikaver, Gipsy z Pavloviec, Epilóg, For-tuna, Juno a Dynamic. Na prvom výbere bolo 19 piesni.

66. Tentokrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšli 3 magnetofónové kazety a ako ich názvy hovoria sú to výbery najlepších piesni z predošlých MC - Rolls, Ton z Medzilabiec, Tonic, Bikaver, Gipsy z Pavloviec, Epilóg, For-tuna, Juno a Dynamic. Na prvom výbere bolo 19 piesni.

67. Tentokrát v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšli 3 magnetofónové kazety a ako ich názvy hovoria sú to výbery najlepších piesni z predošlých MC - Rolls, Ton z Medzilabiec, Tonic, Bikaver, Gipsy z Pavloviec, Epilóg, For-tuna, Juno a Dynamic. Na treťom výbere bolo 20 piesni.

68. Folklórna skupina Kendičan z Kendíc, vznikla v r. 1972. Na začiatku to bola iba výlučne ženská spevácka skupina no teraz pôsobí aj mužská spevácka skupina pod vede-ním Márie Fejerčákovej. Roku 2000 v hudobnom . vyda-vateľstve VIDEOROHAĽ bola vydané ich druhá mg. kazeta.

69. Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe vznikla v roku 1977 na JRD Závadka pri Múzeu poľnohosp. tradí-cií v obci Hnojné so zameraním uchovávať ľudové tradície a ľudové piesne. Roku 2000 v hudob. vyd. VIDEOROHAĽ vydali svoje prvé CD pod názvom "Špivaju Hnojňaňe".

CD kúpiš tu
70. Hudobná skupina Prospekt vznikla v 80-tych minulého storočia, svoj prvý album vydali roku 2001 v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ pod názvom Kačmarečko pri furmancu. MG. kazeta už nieje v predaji, no najlepšie piesne sú však na CD Prospekt 1+2+3

71. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Daxon vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju piatu magnetofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 21. piesni.

72. Ako v poradí 72. titul v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ vyšla magnetofónova kateta Kappa pod názvom Kec ja išol od Vranova. Muzikanti z Vranova - Jozef Streňo, Peter Pastir, Lucia Krýdová, Jozef Sobota a Pavol Streňo nahrali a naspievali 23 piesni.

73. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Soľatar Koro 2 vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 11. piesni.

CD kúpiš tu
74.Hudobná skupina Problem z Kruľova vydala v roku 2001 svoju prvú magnetofónovú kazetu v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. MC už nie je v predaji, preto vám ponúkame CD Problém 1+2, na ktorom nájdete takmer všeky piesne z tohoto albumu.

75. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Seak vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju tretiu magnetofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 18. piesni.

76. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku 2001 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 14 žartovných piesni nahrali a naspievali piati "Drišľaci" - Jakubčín, Treciak, Antuš, Kalman , Bača.

77. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Bango vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju šiestu magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 18 piesni.

78. Roku 1986 vznikla hudobno-spevácka skupina s cieľom oživovať kultúrne tradície nášho ľudu. Audioka-zeta, ktorá bola vydaná v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ, pod názvom "Pid Svidnickym mostom" vznikla pri príležitosti 15-výročia vzniku.

79. . Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Hunkocistar Šogora vydáva v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú mag-netofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 14 piesni.

80. Piesne skupiny Drišľak vznikali vlastnou tvorivosťou všetkých členov z Vranova. Na magnetofónovej kazete, ktorá vyšla roku 2003 v hudobnom vydavateľstve VIDEO-ROHAĽ. 14 žartovných piesni nahrali a naspievali tentokrát v disko prevedení.

81. V hudobnom vydavateľstve roku 2002 vydali svoju prvú magnetofónovú kazetu Peter Oravec, Tomáš Oravec a Pavol Oravec. Hudobná skupina z Čane Rytmic na nej nahrala a naspievala 22 ľudových piesni.

82. Album Teho roku na jarmoku je dielom vynikajúcich muzikantov - Mikovci, ktorí sa podieľali na hudbe, v ktorej cítiť rómsky naturál a chlapci s Fortuny, ktorí naspievali väčšinu piesni. Ako hosť prispela aj Marianna Železná

83. Hudobná kupina Rolland datuje svoju históriu od roku 2000. Jej členovia sú rodákmi z malebnej rusínskej obce Čirč.V roku 2017 vydali v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ svoje druhé CD pod názvom Čirčanka, pre-krásnyj jaročok na ktorom si môžeme vypočuť 15 piesni.

84. titulom, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Gipsy Mikovci bend.Michal Miko - gitara, Milan Miko - klávesy, Jaroslav Miko - klávesy a Anton Čech - basová gitara nahrali a naspievali 12 piesni. Hudbu a text takmer k všetkým piesňam napísali bratia Mikovci.

85. Hudobná kupina Rolland datuje svoju históriu od roku 2000. Jej členovia sú rodákmi z malebnej rusínskej obce Čirč.V roku 2017 vydali v hudobnom vydavateľstve VI-DEOROHAĽ svoje prvé CD pod názvom Oj, Čirčane... na ktorom si nahrali a naspievali 16 rusínskych piesni.

86. Z nevyčerpateľnej studnice ľudových piesni Anrdeja Majera, alebo Topľanského parobka vám ponúkame jeho tretie MC aj CD, ktoré vyšli v hud. vydavateľ. VIDEOROHAĽ s 22-mi piesňami. Svoje piesne rád spieval a doprevádzal na akordeóne pri rôznych oslavách a jubileách

88. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy klasik Hlinatar vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju prvú magnetofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 12 piesni.

89. Už 35 rokov Topľanský parobek alias Andrej Majer odprevádza mladomanželov na sobáš. Tentokrát pred-stavuje aj so svojou hudobnou skupinou VÝCHOD na al-bume s 22-mi piesňami"Ked hrá východ na vešeľu", ktorý vyšliel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ.

CD kúpiš tu
90. A na Voli dobre žic, jest palenky, jest co pic..., to je názov prvého albumu hudobnej skupiny Synkopy, ktorý vyšiel v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ. Hud. sku-pina Synkopy začala písať svoj príbeh už v roku 1999. Jaro Šoltés ml., Jaro Šoltés st. a Eva a Peter Krakovskí

Už nieje v predaji
91. Rómština v textoch piesni je dialekt Rómov východo-slovenského regiónu, rozumie mu až 70% Rómov Slo-venska. Hudobná skupina Gipsy Bango vydáva v hudob-nom vydavateľstve VIDEOROHAĽ svoju siedmu magne-tofónovú kazetu, na ktorej bolo nahratých 14 piesni.