Už nieje v predaji
61. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je TINO 3.

Už nieje v predaji
62. titulom, ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ Gipsy Culy 1.

Už nieje v predaji
63. Gipsy Seak Zamutov 2 nám na kazete prináša 12 piesni,

Už nieje v predaji
64. titulom vydaným v hud. vydavateľstve VIDEOROHAĽ sú Vianočné koledy.

Už nieje v predaji
65. Výber 1 - súhrn najúspešnejších piesni z predošlých nosičov.

Už nieje v predaji
66. Výber 2 - súhrn najúspešnejších piesni z predošlých nosičov..

Už nieje v predaji
67. Výber 3 - súhrn najúspešnejších piesni z predošlých nosičov.

Už nieje v predaji
68.Folklórna skupina KENDIČAN vznikla v r. 1972. Zakladateľom je Obecný úrad v Kendiciach.

Už nieje v predaji
69. titulom vydaným v hudobnom vydaveteľstve VIDEOROHAĽ je Špivaju Hnojňaňe.

CD kúpiš tu
70. Kedže Prospekt 1 už nieje v predaji, ponúkame CD - Prospekt výber 1+2+3.

Už nieje v predaji
71.DAXON v roku 2001 vydal v hudobnom vydavateľstve svoju 5. magnetofónovú kazetu.

Už nieje v predaji
72. Hudobná skupina Kappa nahrala v hud. vyd. VIDEOROHAĽ svoju prvú kazetu pod názvom Kec ja išol od Vranova.

Už nieje v predaji
73. titulom vydaným v hudobnom vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Soľatar Koro 2.

CD kúpiš tu
74.Samotný nosič Problem 1 už nieje v predaji, no tieto aj piesne z Problem 2 si kúpite na CD Problem 1+2.

Už nieje v predaji
75. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je GIPSY SEAK

Už nieje v predaji
76. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je DRIŠľak 5.

Už nieje v predaji
77. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je GIPSY BANGO 6

Už nieje v predaji
78. Makovickyj holos vznikol v 1986 roku s cieľom oživovať kultúrne tradície.

Už nieje v predaji
79. Hunkocistar šogora je skupina muzikantov z Hunkoviec.

Už nieje v predaji
80. Folková DRIŠĽAK nahrala šiesty titul -  výberový v disko prevedení.

Už nieje v predaji
81. Rytmic to je skupina, ktorú tvoria: otec so svojimi dvoma synmi - Peter Oravec, Tomáš Oravec a Pavol Oravec.

CD Fortuna a Mikovci kúpiš tu
82. Fortuna a Mikovci nahrali MC - TEHO ROKU NA JARMOKU. V predaji je CD Mikovci + Teho roku na jarmoku.

Už nieje v predaji
83. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je ROLLAND 2

Už nieje v predaji
84. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je MIKOVCI BEND

Už nieje v predaji
85. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je ROLAND - Oj Čirčane...

CD kúpiš tu
86. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Topľanský parobek

Už nieje v predaji
87. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je GIPSY Klasik

CD kúpiš tu
88. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Topľanský parobek 4

CD kúpiš tu
89. titulom , ktorý vyšiel vo vyd. VIDEOROHAĽ je MC Synkopy 1, no už nieje v ponuke, v predaji je CD Synkopy 1+2

Už nieje v predaji
90. titulom , ktorý vyšiel vo vydavateľstve VIDEOROHAĽ je Gipsy Bango 7